otrdiena, 2014. gada 9. septembris

Tikšanās ar žurnālisti Zinaīdu Loginu

Vairāk bildēs

2.septembrī Viļakas sociālās aprūpes centra iemītniekus pulcināja Vaduguns žurnāliste Zinaīda Logina.
Tikšanās reizē Zinaīda pastāstīja par savām skolas gaitām:”Mācījos Golvaru 8-gadīgajā skolā, tad  Bērzpils vidusskolā.    Sapņoju kļūt par žurnālisti.”

Zinaīda ir aktīva sabiedriska darbiniece, raksta dzeju. Par savām primajām dzejas vārsmām Zinaīda Logina stāsta, ka tos sākusi rakstīt jau kopš skolas laikiem.

Zinaīda ir ļoti daudzpusīgs cilvēks ar bagātu dvēseli, pasaules skatījumu. Sarunā ar dzejnieci vairākkārt dzirdējām atziņu par to, ka galvenais ir iemīlēt sevi. Arī Zinaīda dzīvo sev, citiem un mīlestībai. Daudz ieguvusi un daudz zaudējusi, bet nekad nezaudējusi - TICĪBU.

2007.gadā viņa ieguva bakalaura grādu psiholoģijā, studējot Daugavpils Universitātē. Pateicoties jauniegūtajām zināšanām, Zinaīda sagatavojusi lekciju kursu saskarsmes psiholoģijā, pozitīvajā domāšanā, kuru piedāvā interesentiem, par kuriem dalījās arī pārrunā.  Iemītnieki ar interesi uzklausīja un noskatījās vingrinājumus, kurus autore praktizē ikdienu.

„Cilvēku uz priekšu virza pārmaiņas. Ja es mainu savu domāšanu, līdzi tam izmainās arī mūsu pasaule,” tā saka Zinaīda Logina. Viņai svarīgi ir dzīvē izvirzīt mērķi. „Ja tu domu palaid pasaulē pie Dieva, viņš jau to redz, - jautājums tikai, vai tu pats esi gatavs pieņemt šo dāvanu,” domā Zinaīda Logina.
SIA  „Balvu Vaduguns” Zinaida turpina  gatavot daudzveidīgas publikācijas. Šobrīd ir kultūras un sporta nodaļas vadītāja.

Sirsnīgi pateicamies Zinaīdai Loginai par iespēju tikties, lai ieklausītos vērtīgos un praktiskos padomos un domās paceļotu autores dzejas kuluāros.

Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne


piektdiena, 2014. gada 5. septembris

Lūgšana

Vairāk bildēs

Lūgšana ir mūsu saruna ar Dievu

29.augustā Viļakas sociālās aprūpes centra sievas un vīri sanāca kopā, lai kopējās lūgšanās parunātu ar Dievu.

Par visu šai dzīvē mums ir jāpateicas Dievam – gan par to, ka mēs dzīvojam uz šīs zemes, gan par apģērbu un siltu ēdienu, gan par pajumti, kas mums katram ir dota, gan arī par cilvēkiem, kas mums blakus un kuri vajadzības brīdī vienmēr pasniedz palīdzīgu roku.

Mīļš paldies visiem iemītniekiem par sirds siltumu un skaisto pasākumu!

Sirsnīga pateicība Sociālajai darbiniecei Inesei Loginai, dziedātājām Mariannai Kokorevičai un Lilitai par dalību, atbalstu un cienastiem šī pasākuma sagatavošanā un noorganizēšanā!

Paldies Jums visiem, kuri kalpojat!

VSAC info