otrdiena, 2015. gada 30. jūnijs

Saulgriežos ar saulaino folkloras kopu „Egle”

Vairāk bildēs


"Egle ir mūsu cilts zīme, kas parāda mūžīgi zaļojošu tautu, ir simbols mūžīgajai dzīvei. Tā ir aizvēja, gādības un aizsardzības zīme". Arī Medņevas dziedātāju repertuārā ir dziesma "Egle".

Folkloras kopai tuvas ir senās un unikālās Ziemeļlatgales tautasdziesmas. Laiks ir nepielūdzams un līdz ar etnogrāfiskā ansambļa cienījamā vecuma dziedātājām bieži viņsaulē aiziet arī vairākas viņu dziedātās dziesmas. „Egles” dalībnieki vēlas tās saglabāt un nodot tālāk saviem bērniem un mazbērniem. Tāpēc par galveno folkloras kopas "Egle" dalībnieki uzskata mācīties sava novada dziesmas pie Medņevas etnogrāfiskā ansambļa teicējām.

2010.gadā Medņevas folkloras kopai "Egle" par izciliem sasniegumiem sava novada tradicionālās dziedāšanas tradīciju apguvē piešķirta "Folkloras Goda" balva.

Šī gada 26.jūnijā Viļakas sociālas aprūpes centrā viesojas Medņevas folkloras kopa „Egle” ar Ināras Sokirkas vadībā.

Vakarpusē atpūtas  telpā sapulcējās iemītnieki un darbinieki lai baudītu tautas mūziku.  Jau ienākot aprūpes centrā folkloras kopa pārsteidza iemītniekus ar saviem krāšņajiem tērpiem.
Dziedāšana un dancošana bija tik aizrautīga, ka tajā iesaistījās arī  darbinieki un iemītnieki, arī tiem iemītniekiem, kuri nestaigā bija iespēja sadzirdēt skanošās dziesmas.
Pēc koncerta sirmgalvji mielojās ar dažādu šķirņu sieriem, kā arī ar paštaisīto Mariannas sieru, kuru atnesa kopas dalībnieki.

Paldies, folkloras kopai „Egle” par sagādāto prieku un cienastu.

Teksts un foto: sociālā darbiniece Ņina Leišavniece

ceturtdiena, 2015. gada 11. jūnijs

Viļakas sociālās aprūpes centra darbinieki piedalās seminārā

Vairāk bildēs


Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC) darbinieki šī gada 10.jūnijā piedalījās  seminārā „Komunikācijas prasmes un konfliktsituāciju risināšana” (8 stundu Programma).

Seminārs tika organizēts pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.291”Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējam” II.panta punktu 2.4.3., kurš nosaka regulāru kvalifikācijas celšanu katru gadu darbiniekiem, kuri strādā ar klientiem.

Semināru koordinēja SIA „BUTS”, Gulbenes filiāles vadītāja Sarmīte Deksne, un to vadīja Mg.sc.soc. Anita Pētersone, pasniedzēja ar pozitīvu un ilggadēju pieredzi klientu apkalpošanā un konfliktsituāciju risināšanā.
Darba procesa gaitā tika iztirzātas šādas tēmas:
·         Saskarsmes jēdziens un iedalījums verbālā un neverbālā saskarsmē. Verbālās barjeras saskarsmē. Veiksmīgas saskarsmes priekšnoteikumi. Pirmā iespaida veidošanās.
·         Personība un cilvēka uzvedība. Temperaments un raksturs. Personības pretenziju līmenis un pašvērtējums. Cilvēka vajadzības. Es koncepcija. Attiecību veidošanās. Empātija.
·         Konfliktu būtība, veidošanās cēloņi. Konfliktu veidi, to novēršanas un risināšanas iespējas. Savstarpējās attiecības darba procesā.
·         Psihoemocionālā slodze darbā. Izdegšana.Stress un tā pārvarēšanas iespējas.

Semināra dalībnieki novērtēja semināra programmu kā noderīgu un sagatavotu atbilstoši sociālo pakalpojumu vajadzībām.
Seminārā tās dalībnieki apguva prasmes strādāt komandā, izprast saskarsmes viedošanās principus un savas personīgās iezīmes, kā arī ieguva plašāku skatījumu labas komunikācijas  veicināšanā un konfliktsituāciju risināšanā, pildīja testus, kuru vērtējumu detalizēti analizēja, lai izprastu atbildes sakni.

VSAC darbinieki atzinīgi novērtēja SIA “BUTS” sniegto semināru, īpaši Pateicību izsakot A.Pētersones kundzei un SIA “BUTS” Gulbenes filiāles vadītājai S.Deksnei par profesionāli organizētu darbu-novadītām mācībām un pozitīvo gaisotni seminārā.

Iegūtās zināšanas noteikti būs noderīgas darbā ar klientiem, gan arī kolēģu savstarpējo attiecību pilnveidošanā. 


Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

piektdiena, 2015. gada 5. jūnijs

Jauni sociālie pakalpojumi Viļakas novadā

Vairāk bildēs


Viļakas novada dome ir īstenojusi projektu Nr. 14-07-LL04-L413101-000015 „Friziera inventāra iegāde”. Šī  projekta mērķis ir piedāvāt friziera pakalpojumu Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC)  iemītniekiem un sociāli mazaizsargāto personu grupām- gan sievietēm, gan vīriešiem Viļakas novadā.
Friziera pakalpojumus saņems VSAC klienti, maznodrošinātie, trūcīgie, vientuļie, invalīdi, daudzbērnu ģimenes.
Īstenojot projektu „Friziera inventāra iegāde”, tika iegādāts inventārs: friziera krēsls, friziera ratiņi, spogulis un vannīte/izlietne galvas mazgāšanai par kopējo summu Eur 576,00.
 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts bija EUR 428,43, Viļakas novada dome līdzfinansēja projektu un sedz PVN likmi par summu EUR 147,57.

Projekta Nr. 14-07-LL04-L413101-000014 „Manikīra – pedikīra inventāra iegāde”  Viļakas novada dome ir īstenojusi noteiktos projekta mērķus - iegādāties manikīra-pedikīra komplektu, lai izveidotu jaunu sociālo pakalpojumu Viļakas pilsētā, nodrošinot kvalitatīvu pēdu un roku ārstniecisko aprūpi sociāli maznodrošinātām personām Viļakas novadā.
Ir izveidots podologa kabinets.
Projekta mērķauditorijai – VSAC klientiem, maznodrošinātajiem, trūcīgajiem, vientuļajiem, invalīdiem būs iespējams saņemt jauno pakalpojumu.
Šis pakalpojums aktuāls Viļakas novadā, jo lielai iedzīvotāju grupai, tostarp arī VSAC klientiem, pēdu aprūpe ir problemātiska. Pēdu veselības problēmas bieži ir citu slimību vai traumu izraisītas, tādēļ šī pakalpojuma kvalitāti notiks arī cieša sadarbībā ar citiem speciālistiem –ģimenes ārstiem, dermatologu, flebologu, endokrinologu, ķirurgu un tehnisko ortopēdu.
Lai realizētu projektu  un sniegtu šo pakalpojumu, tika iegādāts nepieciešamais inventārs: vakuuma manikīra/pedikīra aparāts un pedikīra krēsls pedikīra procedūrām.
Podologa pakalpojumu veiks sertificēts podologs.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1609,99. ELFLA finansējums EUR 1197,51, Viļakas novada domes līdzfinansējums ir EUR 133,06, pašvaldība sedza arī neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi  - EUR 279,42.
Viļakas novadā ir pieejami jauni sociālie pakalpojumi, kas būs pieejamāki sociāli mazaizsargātām personu grupām. Apstiprinot izmaksas jaunajiem pakalpojumiem Viļakas novada domes sēdē, tos varēs saņemt Viļakas novada iedzīvotāji.

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

ceturtdiena, 2015. gada 4. jūnijs

VĒSTURISKAIS MIRKLIS-LATVIJAS PREZIDENTA VĒLĒŠANAS

Vairāk bildēs


Trešdien,  3.jūnijā, atbilstoši Satversmei, notika Latvijas prezidenta vēlēšanas, kurām līdzi sekoja arī Viļakas sociālās aprūpes centra vecākā paaudze, kuri piedzīvojuši vairāku Latvijas prezidentu darbības laikus.

Par prezidentiem un to valdīšanas laikiem, īpaši Ulmaņlaikos, atmiņās dalījās aprūpes centra iemītnieki.

Vērojot televīzijā vēlēšanu procesus dienas garumā, iemītniece Malvīna (91 g.) pastāstīja  par piedzīvoto - tikšanos ar prezidentu Kārli Ulmani:”Man bija gadi 13, kad es ar tēvu devos uz Viļaku, lai tiktos ar K.Ulmani. Bija sanācis liels pulks ļaužu un viens zemnieks no Vecumu puses jautājis prezidentam, kā lai notirgo aitas, jo tolaik tirdzniecība un lauksaimniecība laukos bija izdzīvošanas avots. Ulmanis apsolījis, ka runāšot ar kaimiņvalsti Igauniju, par tirdzniecības sadarbības iespējām. Jāsaka gan, ka solīto prezidents arī pildījis. Tika veicināta sadarbība starp Igaunijas un Latvijas valstīm lauksaimniecības un tirdzniecības jomās.”

Sagaidot jaunievēlēto Latvijas prezidentu Raimondu Vējoni, visi priecājās, ka tas brīdis ir godam piedzīvots un sagaidīts.

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne