piektdiena, 2015. gada 5. jūnijs

Jauni sociālie pakalpojumi Viļakas novadā

Vairāk bildēs


Viļakas novada dome ir īstenojusi projektu Nr. 14-07-LL04-L413101-000015 „Friziera inventāra iegāde”. Šī  projekta mērķis ir piedāvāt friziera pakalpojumu Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC)  iemītniekiem un sociāli mazaizsargāto personu grupām- gan sievietēm, gan vīriešiem Viļakas novadā.
Friziera pakalpojumus saņems VSAC klienti, maznodrošinātie, trūcīgie, vientuļie, invalīdi, daudzbērnu ģimenes.
Īstenojot projektu „Friziera inventāra iegāde”, tika iegādāts inventārs: friziera krēsls, friziera ratiņi, spogulis un vannīte/izlietne galvas mazgāšanai par kopējo summu Eur 576,00.
 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts bija EUR 428,43, Viļakas novada dome līdzfinansēja projektu un sedz PVN likmi par summu EUR 147,57.

Projekta Nr. 14-07-LL04-L413101-000014 „Manikīra – pedikīra inventāra iegāde”  Viļakas novada dome ir īstenojusi noteiktos projekta mērķus - iegādāties manikīra-pedikīra komplektu, lai izveidotu jaunu sociālo pakalpojumu Viļakas pilsētā, nodrošinot kvalitatīvu pēdu un roku ārstniecisko aprūpi sociāli maznodrošinātām personām Viļakas novadā.
Ir izveidots podologa kabinets.
Projekta mērķauditorijai – VSAC klientiem, maznodrošinātajiem, trūcīgajiem, vientuļajiem, invalīdiem būs iespējams saņemt jauno pakalpojumu.
Šis pakalpojums aktuāls Viļakas novadā, jo lielai iedzīvotāju grupai, tostarp arī VSAC klientiem, pēdu aprūpe ir problemātiska. Pēdu veselības problēmas bieži ir citu slimību vai traumu izraisītas, tādēļ šī pakalpojuma kvalitāti notiks arī cieša sadarbībā ar citiem speciālistiem –ģimenes ārstiem, dermatologu, flebologu, endokrinologu, ķirurgu un tehnisko ortopēdu.
Lai realizētu projektu  un sniegtu šo pakalpojumu, tika iegādāts nepieciešamais inventārs: vakuuma manikīra/pedikīra aparāts un pedikīra krēsls pedikīra procedūrām.
Podologa pakalpojumu veiks sertificēts podologs.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1609,99. ELFLA finansējums EUR 1197,51, Viļakas novada domes līdzfinansējums ir EUR 133,06, pašvaldība sedza arī neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi  - EUR 279,42.
Viļakas novadā ir pieejami jauni sociālie pakalpojumi, kas būs pieejamāki sociāli mazaizsargātām personu grupām. Apstiprinot izmaksas jaunajiem pakalpojumiem Viļakas novada domes sēdē, tos varēs saņemt Viļakas novada iedzīvotāji.

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru