svētdiena, 2016. gada 9. oktobris

Senioru dienas svinības Viļakas sociālās aprūpes centrā

Vairāk bildēs

„Ak,Jūs mīļi pensionāri,
Dancojiet un līksmojieties,
To, ko varat darīt šodien,
Neatlieciet to uz rītu.”
/Valerjans Rundzāns/

Atzīmējot Starptautisko senioru dienu, sestdien, 1.oktobrī Viļakas sociālās aprūpes centrā (turpmāk VSAC), VSAC kolektīvs pulcējās plašākā sastāvā, jo vēlējas katrs pats sniegt priekšnesumu iemītniekiem.

Svētku uzrunu teica Viļakas Sociālās aprūpes centra sociālā darbiniece Ņ. Leišavniece, apsveicot seniorus viņu dienā. Pēc uzrunas tika uzklausīta dzeja - aizgājušā aprūpes centra iemītnieka Staņislava Kokoreviča dzejoļi un mūsu dzejnieka, iemītnieka Valerjana Rundzāna dzeja, veltīta savai dzimtais pusei, pensionāriem.

Turpinot godināt veco ļaužu dienu,  Viļakas Sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne savā uzrunā sirsnīgi sveica seniorus, aizkustinot klātesošos. Vadītāja pasniedza senioriem apsveikumus, kurus, nu, jau otro gadu pēc kārtas, šiem svētkiem izveido Viduču pamatskolas skolēni kopā skolotājiem. Tie bija īpaši, jo skolēnu roku darināti un veltīti tieši senioriem.

Pasākuma turpinājumā VSAC kolektīva darbinieki kopā ar senioriem dziedāja R.Paula dziesmas veltītas rudenim. Pēc svinīgās daļas seniori pulcējās ēdamzālē uz svētku pusdienām.

Sirsnīgi sveicam visus novada seniorus! 

Vēlam veselību, dzīvesprieku un enerģiju!

Sirsnīgi Pateicamies Viduču pamatskolas skolēniem un skolotājiem par izgatavotajiem jaukajiem apsveikumiem veltītiem senioriem svētkos!

Mīļš Paldies Susāju pagasta pārvaldei par garšīgām dāvanām! 

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra sociālā darbiniece: Ņina Leišavniece

svētdiena, 2016. gada 2. oktobris

Rudens veltes dāvinājumā Viļakas sociālās aprūpes centra iemītniekiem

Vairāk bildēs

Rudens ir ražas laiks, kad vislabāk var sevi palutināt ar dārza veltēm – plūmēm, āboliem, bumbierēm, vīnogām.

Šoruden Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC) iemītniekus iepriecināja sava dārza pirmie ienākušies āboli, kuri tika iestādīti 2014.gada pavasarī kopā ar Valēriju Romanovu un ar Jevgenijas Račānes atbalstu. Paldies sirsnīgs Jums par atbalstu un ieguldījumu!

Katru gadu Viļakas sociālās aprūpes centra iemītnieki saņem dāsnus dāvinājumus no SIA „Ķira” dārziem. Pateicoties uzņēmuma direktora atbalstam, seniori arī šogad varēja izgaršot pūru augļu - plūmes, dažādu šķirņu ābolus, bumbieres.

Tā kā šogad ir liels ābolu birums, āboli no senioru kopgalda nepazūd, jo čaklie novada rūķīši regulāri gādā par to, lai senioriem šo vitamīniem bagāto augļu pietiek un ir ar ko mieloties.

Tikpat ražīga šogad izdevusies arī ķirbju raža. Vairāku spēka vīru sastāvā uz aprūpes centru ceļoja milzu dzeltenie skaistuļi  no novada iedzīvotāju dārziem. Svara un apkārtmēra ziņā, ķirbji pārspēja viens otru.

Visizcilākais ķirbis ir nācis no Viļakas, Lilitas Bondares dārza, kuru nest pienācās vairākiem vīriem.

Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvs Pateicas SIA „Ķira” valdes priekšsēdētājam Jaroslavam Kozlovam, Lilitai Vancānei,  Marutai un Ainim Brokāniem, Jeļenai Ūseniecei un visiem, visiem čaklajiem „zaļo pirkstiņu” īpašniekiem par dāvinājumiem!

Lai arī turpmāk Jūsu dārzi zied un ražo, nesot prieku un gandarījumu par izaudzēto!

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja I.Šaicāne