sestdiena, 2014. gada 29. novembris

Kluso laiku ieskandinot

Vairāk bildēs

Sākoties Adventes laikam turpmākajās četrās nedēļās Viļakas Sociālās aprūpes centra Adventes vainagā iedegsies kārtējā no četrām Adventes svecītēm, kā simboliska gaisma gada tumšākajā laikā. Novembra pēdējā svētdienā iedegsies pirmā, kā cerība Atdzimšanai.

Adventes priekšvakarā, 27. novembrī, Viļakas Sociālās aprūpes centrā viesojās un muzicēja folkloras kopa „Atzele”. Kopas vadītāja Anna Annuškāne jau pirms pasākuma ieradās ar kopas dalībnieces Valentīnas Bratuškinas dāvātajiem ķirbjiem, kurus palīdzēja piegādāt pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Leonīds Cvetkovs.

„Atzeles” dziedātājas un muzikanti ieradās ne tikai ar dzidrām un skanošām balsīm, bet arī ar lielu, garšīgu torti un ābolu grozu. Protams, līdzi bija gan Adventes vainadziņš, gan tumšsarkanais Ziemassvētku laika dzēriens.

Uzrunājot klātesošos folkloras kopas vadītāja Anna Annuškāne teica: „Gribas dāvāt prieku! Gribas domāt gaišas domas un lai visiem mums laba veselība!” Gaišajiem, labestīgajiem vārdiem sekoja dziesmas. Tautas dziesmas mijās ar garīgajām, drastiskas ar baznīcas dziesmām. Alfrēda Circāna rokās ermoņikām dejojot un Emeritas Vancānes cītaram skanot, telpu piepildīja mūzikas un dziesmas gars. Un kur nu vēl Annas Annuškānes koka karotes un Initas Sprukules mutes stabule... Pasākuma izskaņā aprūpes centra iemītniece Izabella Dupuža ierosināja nodziedāt garīgo dziesmu „Sveicināta Jūras zvaigzne”.

27. novembris ir Pateicības diena un brīnišķīgi, ka folkloras kopa „Atzele” tieši šajā dienā apciemoja un iepriecināja cilvēkus Viļakas Sociālās aprūpes centrā. Paldies!


Marija Kausa, Viļakas Sociālās aprūpes centra darbiniece

sestdiena, 2014. gada 22. novembris

Vēl vienas istabiņas remonts pabeigts

Vairāk bildēs

Noslēgušies remontdarbi Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC) iemītnieku istabiņā, līdz ar to, klientiem ir pieejama vēl viena - gaiša un mājīga telpa 2. stāvā.
Sestdien, 22. novembrī, VSAC iemītnieki tika aicināti iekārtot savas uzturēšanās vietas, izremontētajā istabiņā, iekārtojot skapjus, gultas, nakstskapīšus. Klientu vēlmes tiek respektētas, iekārtojot mēbeles tā, lai būtu mājīgi, ērti un komfortabli.

Līdz ar VSAC remontdarbiem 2.stāva istabiņā, ir noslēgušies nozīmīgākie telpu remontdarbi 2014.gadā.

VSAC vadītāja Ilze Šaicāne norāda, ka izremontēto istabiņu skaits pieaug, bet remontējamā vēl ir daudz:6 istabiņas un gaiteņi.

Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Leonīds Cvetkovs uzsver, ka ir gandarīts par vēl vienu paveiktu labu darbu aprūpes centrā.

Jāatgādina, ka jau vairāku gadu garumā Viļakas sociālās aprūpes centrs pamazām atjauno klientu istabiņas, pērn apjomīgi darbi veikti piegulošas teritorijas labiekārtošanā, bruģa ieklāšanai.

Remontdarbus VSAC veica Viļakas novada domes speciālists Dainis Vēvers. Jāsaka, ka pateicoties D.Vēvera profesionalitātei, remonti tika veikti ātri un kvalitatīvi. “Grūtākais darbs bija vecās krāsns nojaukšana, jo visi gruži bija jāizved no telpām”, piebilst Dainis Vēvers.

VSAC kolektīvs pateicas Viļakas novada domei par atbalstu un sapratni un Dainim Vēverim par darba termiņu ievērošanu un darba kvalitāti.

VSAC info

ceturtdiena, 2014. gada 20. novembris

Aprūpētāja Jeļena ŪSENIECE saņem PATEICĪBAS rakstu

Vairāk bildēs

17.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas veltītajā pasākumā Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs MAKSIMOVS pasniedza Atzinības un Pateicības rakstus mūsu novada ļaudīm.

Šogad Pateicības rakstu saņēma Viļakas sociālās aprūpes centra Aprūpētāja Jeļena ŪSENIECE.
Viļakas Sociālās aprūpes centra aprūpētāja Jeļena ŪSENIECE strādā no 2009.gada 17.jūlija. Līdz 2009.gada 17.jūlijam - 15 gadus nostrādāja Viļakas slimnīcā par veļas mazgātāju. Profesionālās sagatavotības līmenis atbilst ieņemamajam amatam.
Darba laikā Jeļena ŪSENIECE ir apliecinājusi sevi kā labi sagatavotu, disciplinētu, korektu un centīgu darbinieci, kura labi orientējas un pārzin sociālās aprūpes dokumentus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu būtību.
Jeļena ŪSENIECE ir apzinīga darbiniece, ar augstu atbildības sajūtu attiecas pret darba pienākumiem. Darba laikā ir parādījusi sevi kā punktuālu, disciplinētu, zinošu, labi sagatavotu aprūpētāju. Ar personīgo piemēru un pozitīvu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem nostiprina kolēģu reālu ieinteresētību - labi un apzinīgi veikt ikdienas pienākumus. Ātri un pareizi rīkojas ekstremālās situācijās.
 Jeļena ŪSENIECE regulāri piedalās dažādos rīkotajos semināros un kursos. Iegūtās zināšanas veiksmīgi pielieto ikdienā pildot Aprūpētājas pienākumus, kā arī dalās ar tām, sniedzot kolēģiem atbalstu un padomu.
Ar augstu pienākuma apziņu izturas pret darbu un uzticētajiem pienākumiem.
Jeļena ŪSENIECE ir mērķtiecīga, radoša un aktīva.  Ar savu aktīvo darbošanos  un sasniegtajiem rezultātiem iedvesmo citus.            
Prot plānot, un saskaņā ar dotajiem norādījumiem un uzdevumiem, organizē sociālā darba pienākumu izpildi.
Attieksmē pret kolēģiem atvērta un komunikabla.
Lojāla un disciplinēta. Ievēro „Ētikas kodeksa“ prasības.

Par pašaizliedzīgu, izcilu un nevainojamu Aprūpētājas pienākumu pildīšanu un sakarā ar 20 darba gadu ieguldījumu veselības un sociālās aprūpes jomā Viļakas sociālās aprūpes centra Aprūpētāju Jeļenu ŪSENIECI apbalvoja ar Viļakas novada PATEICĪBU.


Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

Sociālo darbinieku dienai veltīts pasākums Rekovā

Vairāk bildēs

2014.gada 12.novembrī Viļakas novada sociālo struktūrvienību darbinieki pulcējās kopā, lai noklausītos koncertu veltītu svētku gaviļniekiem un suminātu nominantus.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pasniedza  Pateicības rakstus iestāžu izvirzītiem darbiniekiem.

No Viļakas sociālās aprūpes centra šogad tika izvirzītas divas kandidātes- Aprūpētāja Svetlana DMITRIJEVA un Medmāsa Irina STRAPCĀNE.

Darbinieces saņēma Pateicības par profesionālu, nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Viļakas sociālās aprūpes centra sociālo pakalpojumu attīstībā! Iestāžu vadītājus profeionālajos svētkos sveica arī darbinieki. Pasākuma gaitā dalībnieki turpināja mieloties ar sagādātiem cienastiem un iemēģināja dejas soli jestrās mūzikas ritmos.

Sanākot kopā lielā komandā, katrs no mums aptver, cik daudz ir padarīts un kas vēl būtu jādara.

Visiem klātesošajiem Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne novēlēja:”Svarīgi ir meklēt to, ko vēl nezinām, ar Mīlestību izzināt un atrast, izvirzīt sev jaunus horizontus, pielāgoties pārmaiņām, turpinot pilnveidot savas prasmes un iemaņas. Būt elastīgiem un gataviem mīlēt un lolot sevi un ap Jums esošos cilvēkus.

Sirsnīgi Pateicamies Viļakas novada domei un Līnai Barovskai par svētku organizēšanu!

VSAC info

ceturtdiena, 2014. gada 13. novembris

Aprūpes centrā atzīmē Lāčplēša dienu

Vairāk bildēs

Aprūpes centrā atzīmē Lāčplēša dienu

12. novembrī, Viļakas sociālās aprūpes centrā notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums kopā ar etnogrāfisko ansambli „Abrenīte”.
Kultūras pasākumu visi kopā godinājām nodziedot Latvijas himnu.

Aprūpes centra iemītniece cienījamā Malvīna Šaicāne dalījās atmiņās par tiem laikiem, kad viņas vecāki stāstīja viņai par varoņiem, kuri krituši karos par brīvu un neatkarīgu Latviju. Malvīnas kundze zināja teikt, ka aprūpes centra iemītnieka Viļa Adamova vectēvs tika apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Ar interesi un aizrautību Malvīnas kundze ritināja atmiņu kamolu par tiem senajiem laikiem, kad Latvijas brīvības vārdā kara cīņās krita mūsu novadnieki.

Pēc atmiņām par Latvijas brīvību un neatkarību, kopā ar „Abrenītes” ansambli izdziedājām pūru latviešu tautas dziesmu:”Nāk rudentiņis”, „Vālodzīte”, „Pūt vējiņi” un vēl daudzas citas.

Rudens ir bagāts gadalaiks. Ir novākta raža un pēc senču tradīcijām ir sācies Vedību laiks, kad tika bildinātas  līgavas. Par to, kādas laulību tradīcijas piekopuši ļaudis senākos laikos, stāstīja aprūpes centra cienījamā Malvīnas kundze, uzsverot, ka nu, daudzas no tām jau ir izzudušas.

Malvīnas kundze atceras, ka viņas vecāku mājās klētī esot glabājusies vecmāmiņas pūra lāde, kurā glabājušās pašas austi dvieļi, palagi, galdauti un pats svarīgākais- līgavas kleita. Goda lieta bija arī pašu darinātas no liepu mizām vīzītes.

Ar interesi klausījāmies kā precējušies mūsu senči. Malvīna, kā teicēja, prata klātesošos arī uzjautrināt, pastāstot par amizantām vedību laiku niansēm.

Jāatzīmē, ka „Abrenītes” dāmas, kā vienmēr, nākot uz aprūpes centru, bija sarūpējušas iemītniekiem našķus-ābolus, konfektes, plātsmaizi. Sirsnīgi pateicmies „Abrenītes” dāmām par gādību un sirsnību!

Netika aizmirsti arī tie, kuri uz kopīgu dziedāšanu nevarēja atnākt. Arī viņu istabiņās tika ieskandinātas jautras dziesmas.

Sirsnīgi Pateicamies etnogrāfiskā ansambļa „Abrenītes” kolektīvam un personīgi vadītājai Albīnai Veinai par kopā būšanu Lāčplēša dienas pasākumā!

Ar Mīlestību Pateicamies Viļakas sociālās aprūpes centra teicējai un dziedātājai Malvīnas kundzei!

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

pirmdiena, 2014. gada 10. novembris

Sveiciens Sociālo darbinieku dienā!

„Mēs nākam pasaulē,
lai, tai kalpojot,
sevi piepildītu,
lai dzīvē būtu par to,
kas mēs esam savā dzīļākā būtībā.
Lai arī cik niecīgs būtu mūsu pasākums,
ja tas veikts ar mūsu labāko gribu, spējām un ticību,
tas ir stiprākais un drošākais pamats, uz kura nostāties.”
                                                                                                  

  /Konstantīns   Raudive/Sveicu Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvu,
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas kolektīvu
un
Viļakas novada sociālos darbiniekus
Sociālo darbinieku dienā!
Pateicos Jums par nozīmīgo devumu
veco cilvēku dzīves kvalitātes nodrošināšanā.
Novēlu izjust gandarījumu ikdienas darbā
un prieku svētku reizē!

Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

Remontdarbi turpinās

Vairāk bildēs

Pilnā sparā turpinās remontdarbi Viļakas sociālās aprūpes centra 2.stāvā 9.istabiņā. Pavasarī tika izremontēta 2.stāva istabiņa seniorēm, bet šobrīd darbi turpinās senioru istabiņā. Tā rezultātā tiek īstenoti divi projekti, kas bija ieplānoti 2014.gadā. Drīz remontdarbi būs beigušies un iemītnieki dzīvos skaistās un gaišās istabiņās.

2015.gadā tiek plānots pabeigt iemītnieku istabiņu remontus, lai turpinātu remontēt gaiteņus un ēdamzāli.

Tuvākā laikā tiek plānots realizēt projektu par pacēlāju, kas atrisinās pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem.

VSAC info

Senioru hobiji

Vairāk bildēs

Senioru hobiji 

Viļakas sociālās aprūpes centrā dzīvo seniori ar dažādiem hobijiem: seniores pārsvarā ada un tamborē, lasa daiļliteratūru, laikrakstus. Stiprā dzimuma pārstāvji aizraujas ar tabakas audzēšanu, pastaigām u.c.

Seniora Ivana Kaļiņina aizraušanās ir neparasta, tā ir vīnogu audzēšana un pavairošana. Šoruden viņš nolēmis stādus sagatavot kā dāvanas aprūpes centra personālam, paliekošu un vērtīgu piemiņu.

I. Kaļiņins daloties pārdomās par vīnogu audzēšanu, uzsver:”Katra vīnogu audzētāja panākumi visvairāk atkarīgi no četrām lietām: vietas izvēles, augsnes sagatavošanas pirms stādīšanas, šķirnes izvēles un vīnogu vainaga veidošanas.”

Personīgā dārzā seniors audzē vairāk kā 4 šķirnes - 'Latvijas Zilga', 'Aļošenkin', 'Frankentālietis', 'Olga' u.c. Vasaras otrajā pusē var sākt mieloties ar vērtīgajām ogām. Ivans pastāstīja, ka šogad ir bijusi dāsna raža, jo vasaras mēnēši bija saulaini, kas vīnogām ir viens no svarīgākajiem aspektiem.

Ivans dalījās pieredzē par vīnogu stādu sagatavošanu nākamajai sezonai:”Vīnogu stādam jābūt ar 3-4 pumpuriem, ar apmēram 15 cm garām. Tos sasprauž zemē un novieto vēsā vietā līdz pavasarim. Pavasarī stādi sāk dzīt lapiņas un apsakņojas. Stādam izveidoajs 3-4 saknes. Lai stāds veiksmīgi apsakņotos, nepieciešams sagatavot augsni. Bedres dibenā ieteicams iebērt pusspaini rupjas grants, kurai uzber augsni un tad stāda. Augu stāda 15-20 cm dziļāk nekā tas audzis plastmasas podiņā. Pēc iestādīšanas augu apgriež līdz 2-3 pumpuriem un pieliek balstu, ap kuru vīnogulājam vīties. Iestādīto augu aplej, bet augšanas laikā augsnei jābūt tikai viegli mitrai. Kad stāds paaudzies, bedri piepilda līdz augšai ar kompostu. Ja stāds ir saplaucis, tas jāstāda maija beigās vai jūnija sākumā, kad beigušās pavasara salnas. Augs iepriekš jāpieradina āra temperatūrai un saules gaismai, nedēļu pirms stādīšanas iznesot laukā ēnainā vietā. Vīnogas jāiestāda ne vēlāk kā līdz 1. jūlijam.

Ivanam Kaļiņinam sirdsdarbs ir arī augļukoku potēšana, ko apguvis tālā Krievzemē.

Zināšanai.

Vīnogas satur daudz ogļhidrātu (galvenokārt glikozi un fruktozi), organiskās skābes (vīnskābi, ābolskābi, citronskābi, hinskābi), minerālvielas (galvenokārt kāliju un silīciju), vitamīnus (B-ļ, B3, 5, B6, karotīnu, C un E), polifenolus. Vīnogām ir augstvērtīgs bioķīmiskais sastāvs, tās izmanto daudzu slimību (aknu, kuņģa un zarnu trakta) ārstēšanā, lieto mazasinības, vispārēja organisma vājuma gadījumā. No vīnogu kauliņiem spiež eļļu, ko izmanto kosmētikā. Vīnogulāju lapām piemīt ārstnieciskas un tonizējošas īpašības: tās var izmantot kā pretiekaisuma vai antiseptisku līdzekli. Izžāvētas vīnogu lapas, kas ieliktas audekla maisiņā, var pievienot vannas ūdenim. Šāda pelde attīra ādu un iedarbojas atspirdzinoši. Vīnogu lapu pelde palīdz arī nogurušām kājām. Pieaugušam cilvēkam iesaka gadā apēst 10-12 kg vīnogu, 1 kg rozīņu un izdzert 3 l vīnogu sulas.

VSAC info