otrdiena, 2016. gada 13. septembris

Viļakas sociālās aprūpes centra senlolotais sapnis piepildījies

Vairāk bildēs

No 17.jūnija līdz  2.septembrim Viļakas Sociālās aprūpes centrā (turpmāk VSAC) notika remontdarbi - virtuves blokā, kāpņu telpās un gaiteņos.

2.septembrī Viļakas sociālās aprūpes centra remontdarbu pieņemšanā piedalījās Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs, Viļakas novada domes izpilddirektore Z.Vancāne, būvuzraugs V.Pužulis, remontdarbu uzņēmēji - SIA „ArhiProf” valdes loceklis R.Pužulis, SIA „ArhiProf” atbildīgais būvdarbu vadītājs M.Verjanovs, SIA „Baltijas Celtnieks” prokūrs O.Koļada, SIA „Baltijas Celtnieks” būvdarbu vadītājs J.Čubars, SIA „Baltijas Celtnieks” būvdarbu meistars A.Matisāns un citas  pieaicinātās personas.

Šobrīd turpinās renovēto telpu labiekārtošana un mēbeļu uzstādīšana. Ar mākslinieces Antas Zeltiņas atbalstu koridoru sienas iegūst jaunu elpu.

Ir prieks un gandarījums par paveikto.

VSAC kolektīvs un klienti ir priecīgi būt savās mājās, kuras ieguvušas, nu, jau citu izskatu. Virtuves darbinieces drīzumā atgriezīsies savā darba telpā, līdzko būs uzstādītas jaunas virtuves iekārtas.

VSAC kolektīvs un klienti sirsnīgi Pateicas visiem, kas sniedza atbalstu remontdarbu laikā un klientu pārvietošanā uz Viduču pamatskolas internātu:

Viļakas novada domes izpilddirektorei Z.Vancānei.

Viduču pamatskolas direktorei I.Sokirkai, Viduču pamatskolas skolotājai A. Smuškai, Viduču pamatskolas saimnieciskās daļas pārzinim A.Locānam, Viduču pamatskolas ēdnīcas pavārēm un personīgi E.Babānei.

Tehniskās daļas vadītājam M.Rēdmanim, šoferiem-A.Bērziņam, F.Bukšam, palīgstrādniekiem - V.Šateram, A.Zelčam, L.Brokānam, D.Vēveram.
SIA „Amati” direktoram A.Andrejevam.

Viļakas SAC kolektīva vārdā sirsnīgi Pateicos centra klientiem un klientu tuviniekiem, paziņām par izrādīto atbalstu un sapratni!

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja I.Šaicāne

piektdiena, 2016. gada 9. septembris

Foto sesija Viļakas sociālās aprūpes centrā

Vairāk bildēs

„Mazā bilžu rāmītī
man ir bilde tava.
Citas bildes pasaulē
man tik skaistas nava. 
Tur ir tāds kā novakars,
saule laižas slīpi,
zelta pienenes tu spraud
kafijkannas snīpī.”(I.Ziedonis)
 
Fotogrāfija ir mirkļa iemūžinātājs, kas spēj atgādināt pozitīvos mirkļus arī pēc ilga, ilga laika. Laba fotogrāfija „runā” ar skatītāju, tā stāsta par cilvēku likteņiem, viņu jūtām un pārdzīvojumiem.

26.augustā Viļakas sociālā aprūpes centra (turpmāk VSAC) iemītniekiem un darbiniekiem  bija iespēja iemūžināt pozitīvus mirkļus, skatienus un smaidus.

Šo iespēju izmantoja gandrīz visi centra iemītnieki un darbinieki. Satraucošs un rosīgs bija pats gatavošanās process. Centra kundzes pārcilāja savus tērpus, meklējot piemērotāko. Klāt tika pielaikotas rotas lietas, piemēram dzintara krelles, saktas, rokassprādzes. Centra kungi nespējot pretoties dāmu valdzinājumam, izteica komplimentus. Tas bija ļoti patīkami.

Sirsnīgs paldies lieliskajai fotogrāfei Kitijai Dzintarei, kura atrada  radošu pieeju katram iemītniekam, lai iemūžinātu skaistāko kadru.

Rezultātā tapa individuālo bilžu galerija, draugu  un kolektīva foto.  Bildes runā pašas par sevi, tās izstaro pozitīvismu un sirds siltumu.

Teksts:Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Inese Logina
Foto:Kitija Dzintare