VSAC maksas pakalpojumi

APSTIPRINĀTS
Viļakas novada domes
2013.gada 26.septembra lēmumu
(prot.Nr.20, §25)

Maksas pakalpojumu izmaksas Viļakas sociālās aprūpes centrā:

N.p.k.
Pakalpojuma raksturojums
Maksa
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
1.
Uzturēšanās maksa ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai (mēnesī)
376.82EUR
2.
Uzturēšanās maksa vienam klientam vienvietīgā istabiņā ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai (mēnesī)
430.39EUR
3.
Sociālās gultas vienam klientam īslaicīgas sociālās aprūpes nodrošināšanai (diennaktī)
14.59EUR
Ēdināšanas pakalpojumi
4.
Ēdināšanas pakalpojumi vienam iemītniekam (dienā):


           Brokastis
0.60EUR

           Pusdienas
1.14EUR

           Vakariņas
0.71EUR
5.
Ēdināšanas pakalpojumi vienai personai strādājošajiem:


           Brokastis
0.58EUR bez PVN

           Pusdienas
1.18EUR bez PVN

           Vakariņas
0.58EUR bez PVN
6.
Maksa par pārtikas atkritumu realizāciju
0.01EUR/kg bez PVN
Telpu un tehniskā inventāra nomas maksas
7.
Gultasvietas iznomāšana brīvajās istabiņās (diennaktī):


            Gultas vieta ar gultas piederumiem
7.11EUR t.sk. PVN

            Gultas vieta bez gultas piederumiem
4.98EUR t.sk. PVN
8.
Morga telpu izmantošana (diennaktī)
1.42EUR t.sk.PVN
9.
Pagraba telpu izmantošana (diennaktī)
0.43EUR t.sk.PVN
10.
Elkoņa kruķi (mēnesī)
4.27EUR t.sk. PVN
11.
Paduses kruķi (mēnesī)
5.69EUR t.sk.PVN
12.
Stacionārās tualetes krēsls (mēnesī)
7.11EUR t.sk.PVN
13.
Staigājošais rāmis (mēnesī)
5.69EUR t.sk.PVN
14.
Ratiņkrēsls (mēnesī)
7.11EUR t.sk.PVN
Pārējie pakalpojumi
15.
Nelaiķa ģērbšana
21.34EUR t.sk.PVN

2.Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2014.