ceturtdiena, 2014. gada 31. jūlijs

Pēdu aprūpes pakalpojums


Aprūpes centra klienti saņem kvalitatīvu un profesionālu pēdu aprūpes pakalpojumu

Kvalitatīva un profesionāla pēdu aprūpe nepieciešama jebkuram cilvēkam, sākot jau no pusaudžu vecuma – ikvienam, kurš rūpējās par savu kāju veselību.
Aktuālākās pēdu problēmas, kuras palīdz risināt ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālists ir:


  • ādas sabiezējumi, plaisas pēdā;
  • ieauguši nagi;
  • varžacis, kārpas, čūlas;
  • ādas un nagu sēnītes;
  • diabēta pēda u.c.


30.jūlijā Viļakas sociālās aprūpes centrā ieradās ārtsnieciskās pēdu aprūpes speciālists no Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība", Balvu nodaļas, izmantojot specializētu podiatrijas iekārtu.

Ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālists veica pacientu podoloģisko izmeklēšanu, kas sevī ietver: pēdu aprūpi, profilakses darbu, apkopjot sēnīšu slimības skartus nagus.

VSAC info


Remontdarbi pabeigtiLīdz ar jūlija izskaņu beigušies 9. jūnijā uzsāktie remontdarbi Viļakas Sociālas aprūpes centrā.

Saistītie raksti: šeit

ceturtdiena, 2014. gada 24. jūlijs

SIA "Ķira" ziedojums


SIA "Ķira" Viļakas Sociālās aprūpes centram 5 gadu jubilejā ziedoja dārza veltes. 

    Paldies!

Viļakas Sociālās aprūpes centram 5 gadi!


5 gadu jubileju nosvinējis Viļakas sociālās aprūpes centrs.

„Es būšu līdzīga lietus lāsei, kura drupina kalnu,
 Skudrai, kura apēd tīģeri,
Zvaigznei, kura apspīd zemi,;
Vergam, kurš būvē piramīdu.
 Es sveikšu šo dienu ar Mīlestību sirdī.”
/Ogs Mandino/

Jūlija vidū pusapaļu 5 gadu dzimšanas dienu nosvinēja Viļakas pašvaldības iestāde- Viļakas Sociālās aprūpes centrs, kas Viļakā savas durvis vēra 2009.gada 17.jūlijā, kad beidza pastāvēt Viļakas slimnīca.

Viļakas Sociālās aprūpes centrs (turpmāk VSAC) tika veidots ar mērķi sniegt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu I, II grupas invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūti sevi aprūpēt.
Piecu gadu pastāvēšanas laikā VSAC ir notikušas pārmaiņas.
Sākotnēji, kad kad tika izveidots sociālās aprūpes centrs, noskaidrojām, cik aptuveni klientu vēlas dzīvot aprūpes centrā Viļakas novadā. Noreģistrējoties sociālo pakalpojumu sniegšanas reģistrā, klientu maksimālais uzņemšanas skaits tika apsiprināts - 25. Šobrīd, uz 2014.gada 1.jūliju VSAC dzīvo 28 klienti.
Atskatoties uz pirmsākumiem, var teikt, ka centra darbības attīstībā, lielu artavu ir ieguldījuši gan pašvaldība, gan klienti, gan darbinieki, gan sadarbības partneri.
Pateicoties visu kopējam darbam, vēlmēm un priekšlikumiem, esam realizējuši dažādus projektus, kurus atbalstījusi novada Dome. 
VSAC dzīvo vecākā paaudze. Visvecākajam klientam ir 93 gadi un visjaunākajam 47.
VSAC klienti ir iecienījuši sporta nodarbības, tematiskās pēcpusdienas, kopīgus atpūtas vakarus, kavējoties atmiņās pie tējas tases, kā arī gadskārtas un citus centra ieviestus pasākumus. Prieks redzēt, ka aizvien vairāk senioru, esot ar atšķirīgiem uzskatiem, pieredzi, arī aizspriedumiem, vajadzībām un vēlmēm, tomēr izmanto iespējas iesaistīties sabiedriskajās grupās.

Centram izveidojusies laba sadarbība ar sadarbības partneriem Gnosjö hjälper  no Zviedrijas, SIA „Ķira”, z/s „Medņevas strautiņi”, etnogrāfisko ansambli „Abrenīte”, Viļakas folkloras kopu „Atzele”, krievu dziesmu ansambli „Sudaruška” - Viļakas novada iedzīvotājiem, Viļakas novada iestādēm.

VSAC ir ieviestas tradīcijas, tādas kā - gadskārtējās jubilejas svinēšana ir visiem gaidīts notikums, kuru atzīmējot, katru gadu jūlijā dodamies aktīvā atpūtā pie dabas – esam bijuši Aglonā, Stāmerienā, Saipetniekos, Rugāju briežu dārzā u.c.
Šogad VSAC jubileju svinējām Žīguru pagasta Meža muzejā un atpūtas vietā „Pie dīķa”.
VSAC klientiem ir kā savas mājas, kā otra ģimene. Te viņi nejūtas izolēti un vientuļi, jo kopā ar pārējiem var aktīvi un radoši darboties.
Pa šiem gadiem visi centra mērķi un idejas kā pērles tika vērtas aukliņā, kura nu ir sasniegusi aproces izmēru. Vēl ir bezgala daudz šo pērlīšu upēs un ezeros, kuras saverot kopā, izveidosim kaklarotu.

Lai pērles zaigotu un mirdzētu, pieņemsim īstos lēmumus un izdarīsim pareizo izvēli –ietērpjot pērles gaismā un mīlestībā, kur tās spēj plaukt un zelt, augt un vairot spēku, ziedēt visos gadalaikos.

Vissirsnīgākie Pateicības vārdi Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniekiem par ieguldījumu centra attīstībā!

Pateicos Viļakas novada domei, sadarbības partneriem, visiem tiem, kuri pa šiem 5 gadiem sadarbojušies ar Viļakas sociālās aprūpes centru!

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne
Remontdarbi turpinās
Turpinās remontdarbi Viļakas Sociālās aprūpes centrā.

Saistītie raksti Viļakas sociālās aprūpes centra telpu pārvērtības

Attēlos Remontdarbi Viļakas Sociālās aprūpes centrāotrdiena, 2014. gada 15. jūlijs

Viļakas novadam 5 gadi


Pēc Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā tika izveidots Viļakas novads, apvienojot Viļakas pilsētas, Medņevas pagasta, Kupravas pagasta, Vecumu pagasta, Šķilbēnu pagasta un Žīgurur pagasta teritorijas.

Ir pagājuši 5 gadi kopš novada izveides.

11.-12.jūlijā Viļakas novads svinēja 5 pastāvēšanas gadu jubileju, kurā aktīvi iesaistījās arī Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvs.

Priecājamies kopā ar novada ļaudīm!

Ja mēs visi kopā izmantosim savas spējas, ja ieguldīsim idejas un talantus, atbalstot un stimulējot viens otru ar labiem darbiem, mūsu novads kļūs arvien sakārtotāks, skaistāks, cilvēkiem tuvāks un mīļāks.
Lai mums visiem kopā izdodas!

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicānetrešdiena, 2014. gada 9. jūlijs

TUVĀK PIE DIEVA KĻŪT

 


4.jūlijā VSAC tika dziedātas kristīgās dziesmas ar īpašu spēku un prieku.

Katra diena ir īpaša diena. Mēs esam aicināti slavēt Kungu. Slavēt ne tikai ar vārdiem, bet ar dzīvi, ar sirdi, ar balsi un ticību.

VSAC iemītniekus un darbiniekus garīgajās dziesmās ievadīja Medņevietes Marjanna Kokoreviča un Anastasija Ercika .Dieva slavēšana caurstrāvo visu Bībeli, tā ne vienmēr ir viegla. Tā pieprasa sirds brīvību, paļāvību, uzticēšanos. Dažreiz mēs nespējam slavēt, jo pietrūkst izlīgšanas un piedošanas. Bet slavēšanas un pateicības lūgšana mūs atbrīvo no egoisma. Izteiksmīgs piemērs ir Jēzus māte Marija, kas steidzas pie savas radinieces Elizabetes, un tiklīdz to ir satikusi, viņa dzied un slavē Kungu: „Augsti slavē Kungu, mana dvēsele!"

Divu stundu garumā tika izdziedātas daudzas dziesmas, kas aizskāra katra klātesošā sirdi, piemēram, „ Nāciet visi Dieva ļaudis”, „Skaistais Kungs Jēzu”, „ Tuvāk pie Dieva kļūt”. Īpašu noskaņu radīja dziesma „Laiva”, kura tika dziedāta vairākas reizes. Tās melodija un vārdi atspoguļo cilvēka gatavību paļauties un sekot Kungam „ pasaules mantas man nava, bet tik rokas, kas gatavas darbam, tās dodu Tevim no tīras sirds. „

Paldies Marjannai Kokorevičai par garšīgo sieru, kuru baudot pie tējas tases raisījās spraigas diskusijas. 90.gadīgā iemītniece Malvīne Šaicāne piesaistīja uzmanību ar dzīves gudrību un sabiedriskumu.

Ir svarīgi ir ietērpties priekā, atrast spēku, lai slavētu Kungu, jo prieks vienmēr ir Dievam patīkams, Dievs to gaida no mums. Tāpēc izbaudīsim prieku! Priecīgs dara labu, domā labu un nicina skumjas.

Teksts un foto. Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Inese Logina