Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 11:00
Trešdienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00

Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni +371 64522315