Kas notiek sociālās aprūpes centrā

         Viļakas SAC katru gadu 2 reizes notiek apkārtnes sakopšanas talkas.
         Viļakas SAC katru gadu notiek Veco ļaužu starptautiskās dienas svinēšana.
         Viļakas SAC katru gadu notiek Ziemassētku un Jaunā gada svētku svinēšana.
         Jubilāru sveikšana.
         Gadskārtu svētku svinēšana.