otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis

Tikšanās ar evaņģēliski luteriskās diecēzes un draudžu pārstāvjiem Viļakas sociālās aprūpes centrā

Vairāk bildēs

27.aprīlī Viļakas sociālās aprūpes centrā (turpmāk VSAC) viesojās LELB Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs-Mārtiņš Vaickovskis, Viļakas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece - Inta Dortāne, Viļakas novada domes priekšsēdētājs –Sergejs Maksimovs.

Tiekoties ar VSAC darbiniekiem un iemītniekiem bīskaps E.Alpe dalījās domās par Dieva klātbūtni, uzklausīja iemītnieku stāstījumu par Dieva esamību ikdienā, atbildēja uz klausītāju jautājumiem.

Ikvienu no klātesošajiem uzrunāja bīskapa E.Alpes teiktais par to, kā sadzīvot ar notikumiem zaudējot tuviniekus un kā dzīvot turpmāk, lai aizpildītu tukšumu un pieņemtu notikušo.

Pateicamies LELB Daugavpils diecēzes bīskapam Eināram Alpem, Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas evaņģēliski luterisko draudžu mācītājam -Mārtiņam Vaickovskim, Viļakas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniecei - Intai Dortānei, Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam par tikšanos.


Viļakas Sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

sestdiena, 2015. gada 25. aprīlis

Pavasara talka Viļakas Sociālās aprūpes centrā

Vairāk bildēs

Ar mākoņiem, pavasara saulīti un spēcinošu Jurģa dienas vēju atnāca Lielās pavasara talkas rīts Viļakas Sociālās aprūpes centrā. Sekojot talkas idejai, kas balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību un labi padarīta darba sajūtu, uz talku 23. aprīļa rītā pulcējās 18 talcinieki. Mūsu uzdevums bija dot iespēju dabai ap mums atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt citam citu labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Par to, ka Sociālās aprūpes centra teritorijā notiks talka, jau no rīta vēstīja uzmundrinošas mūzikas skaņas. Mūzika skanēja visu talkas norises laiku un par to jāpateicas Dainim Vēverim. Augsnes uzrušināšanu apņēmīgi un atbildīgi veica Pjotrs un Nikolajs. Sagatavotās dobēs Ilze stādīja Jura dienas tirgū nopirktas atraitnītes un no Valmieras atceļojušās rozes. Pa to laiku, kamēr sagatavojām augsni puķu stādīšanai, Kaspars, Andris, Dainis un Viktors sameistaroja āra krāsniņu zivju zupas vārīšanai. Aprūpes centra vadītāja Ilze bija sarūpējusi produktus zivju zupai un atbildību par garšīgas zivju zupas pagatavošanu uzņēmās Ņina. Jāpiebilst, ka dārzeņu piedevu zupai jau rīta agrumā bija sagatavojusi aprūpētāja Ļena.

2015. gada Lielās Talkas vadmotīvs ir "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!". Talkas pamatdoma īstenojās talkas beigās kopīgi iestādītā ābelītē „Roberts”, kura atceļoja pie mums no 12. Saeimas deputātes Janīnas Kursītes. Iestādītā ābelīte simbolizē Mīlestību, kuru ikdienā dāvājam aprūpes centra iemītniekiem. Savukārt pretim saņemam Zināšanas un līdz ar to mēs pastāvam, jo šajā abpusējā mijiedarbībā iegūstam visi.

Paldies visiem, gan talciniekiem, gan pavārītēm, kas sarūpēja garšīgas sviestmaizes, karstu tēju un kafiju.
Paldies Dabas Mātei, kas talciniekiem nodrošināja draudzīgus laika apstākļus!
Paldies ikvienam, kas ar domām un darbiem palīdzēja paveikt iecerēto!

Marija Kausa, VSAC darbiniece


sestdiena, 2015. gada 4. aprīlis

Olu ripināšana ar Lieldienu zaķiem Viļakas sociālajā aprūpes centrā

Vairāk bildēs

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien, 
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī. 
Lieldienu saule lai atspīd arvien.

Lieldienas ir pavasara saulgrieži. Tās iezīmē pavasara punktu, kad turpmākā Zemes ritējumā ap Sauli dienas gaisma turpina pieaugt un nakts tumsa – samazināties, diena ir kļuvusi garāka par nakti.  Lieldienas ievada Klusā nedēļa ar Pūpolu svētdienu, Zaļo ceturtdienu, Lielo piektdienu, Kluso sestdienu, kurai seko Lieldienas. Lieldienas tiek svinētas par godu Jēzus Kristus augšāmcelšanās faktam.

02.aprīļa rīta pusē atpūtas istabā pulcējās Viļakas sociālās aprūpes centra  iemītnieki un darbinieki, lai svinētu tuvojošās Lieldienas.

Darbinieki, lai iepriecinātu iemītniekus, pārvērtas par Lieldienu zaķiem. Un te, sākās jautrība: dzejoļu skaitīšana, mīklu minēšana, olu meklēšana un olu ripināšana.

Aprūpes centra iemītnieku jautrība sita augstu vilni, jo olu meklēšana nemaz nelikās tik smaga, bet izrādās,  ka tā nav arī viegla. Olas bija tik manīgi  paslēpušās, ka, lai tās atrastu, bija jāpapūlas. Olu krāsas bija tik piemērotas slēptuvēm, ka uzreiz pamanīt tās nebija tik viegli. Pienācās lūgt palīdzību Zaķu vadītājai, kura mazliet atviegloja olu meklēšanu. Prieks, kurš parādījās sejā, kad ola bija atrasta, liecināja par to, ka šis mazs, apaļš radījums ir kaut kas vairāk nekā ola. Tas ir mīlestības un gaismas apliecinājums, kuru saņemot katrs izjūt šo caurstrāvojumu.

Aprūpes centra iemītnieki tika apdāvināti ar Lieldienu simboliku -šokolādes zaķi un šokolādes oliņām.

Visbeidzot visi kopā devāmies izbaudīt šūpoļu prieku, kā senāk- bērnībā.

Pateicamies Dainim, Andrim un Kasparam par čaklajām rokām un meistarīgo prasmi šūpoļu konstruēšanā!

Paldies Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvam par zaķu atbalstu pasākuma organizēšanu!

Teksts:Viļakas sociālās aprūpes centra sociālā darbiniece Ņina Leišavniece
Foto:Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Marija Kausa

trešdiena, 2015. gada 1. aprīlis

Mīlestības meditācijas kopā ar Skaidrīti Krakopi

Vairāk bildēs par tikšanos ar Skaidrīti Krakopi

“TICIET SEV!
Jūs esat vislielākais dārgums. Nekas jums nav neiespējams. Tā nav likteņa kaprīze. Tā ir tikai jūsu kaprīze.
Neviens nevar piespiest jūs atteikties no sapņiem. Tikai jūs varat traucēt sapņiem kļūt par realitāti. Jūsu panākumus nosaka jūsu vēlēšanās.
Ticiet savam darbam!
Sapņojiet, par ko vēlaties sapņot!
Ejiet tur, kurp jūs gribat iet! Esiet tas, kas gribat būt!
Tāpēc, ka jums ir viena dzīve un viena iespēja izdarīt visu, ko vēlaties!
Lai dzīve jūs apvelta ar laimi, kas padarīs jūs par gaišu cilvēku!
Ar problēmām, kas padarīs jūs stipru!
Ar skumjām, kas padarīs jūs cilvēcisku!
Ar cerību, kas padarīs jūs laimīgu!
Ticiet saviem spēkiem!
 Jūs varat visu!” /Mirzakarims Norbekovs/

Iestājušās pavasara dienās, kad ikdienā sastopamies arvien vairāk ar Gaismu, mūsu sirdīs ieplūst vairāk arī Mīlestības.
Lai to izjustu un sūtītu citiem 30.marta pēcpusdienā Viļakas sociālās aprūpes centra darbinieki pulcējās kopā ar psiholoģi Skaidrīti Krakopi, lai pabūtu kopējā Mīlestības meditācijā.

Skaidrīte pastāstīja par to no kā meditācija ir jāsāk, par to, kas traucē būt pastāvīgā brīvā enerģijas plūsmā, tās transformēšanu Gaismā un Mīlestībā.
Klausoties psiholoģes stāstījumā, dalībnieki iegrima „citā pasaulē”, kurā sajuta Zemes un Saules Mīlestību.

Pēc meditācijas dalībnieki sniedza pārdomas par izjusto, dalījās pārdomās par enerģiju plūsmu, sapņu redzējumu.
Meditējot mēs ne tikai iegūstam sev, bet sniedzam to arī citiem caur Gaismu un Mīlestību.

VSAC info