pirmdiena, 2015. gada 28. septembris

Ceļojums uz Ogukalniem kopā ar dzejnieci Evu Dortāni

Vairāk bildēs

Krāšņā rudens pēcpusdienā, Viļakas sociālās aprūpes centra darbinieces kopā ar iemītnieku Dzintaru Andrejevu, devās uz Vecumu pagasta, Upmalas ciema, mājām Ogukalni-uz kurieni tikām laipni aicināti lasīt plūmes un ābolus, pēc mūsu novadnieces Evas Dortānes ielūguma.

Saules siltuma apņemti, sakrāvām automašīnā grozus un laipnās gides pavadībā devāmies uz attālo Upmalas ciemu, kurš atrodas netālu no Krievijas Federācijas robežas.

Kad ieradāmies Ogukalnos, acis plati iepletām, ieraugot tur milzum daudz plūmju plantācijas, kuru zari sniedzās līdz pat zemei, nokārti pilni ar augļiem. Evas kundzes pavadībā raucām plūmes grozos. Šķita, ka tās nav iespējams nolasīt, cik to tur bija daudz..Dzintars aktīvi lasīja pa zemi birušās ogas, kuras no savas pārpilnības krītot plīsa. Berot saujām ogas grozos, sirdī līksmoja prieks-par mātes Dabas pilnību un bagātību. Prieks lija aumaļām par cilvēku dāsnumu dot otram.

Minot mūsu novadnieces Evas Dortānes vārdu, jāpiebilst, ka Eva Dortāne - Genovefa Lakše dzimusi 1936. gada 15. martā Balvu rajona Viļakas pagasta (tagad Vecumu) "Ogukalnos" ir agronome, lauksaimniecības zinātņu doktores, dzejniece, kura patreiz dzīvo Cēsīs.
Jau agrā bērnībā viņu vilinājusi dzejas burvība, kad tapis pirmais dzejolītis par rasotu zālīti un dabas skaistumu.
Pirmās zināšanas apguvusi Mežvidu pamatskolā. Turpinātas mācības Gulbenes un Viļakas vidusskolās, tad studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Agronomijas fakultātē. Pēc akadēmijas beigšanas 1960. gadā sekoja pedagoģiskais darbs sešu gadu garumā lauksaimniecības mācību iestādēs Stāmerienā, Vecbebros un Priekuļos. Viņa bija speciālo mācību priekšmetu skolotāja. Pēc tā sekoja zinātniski pētnieciskais darbs Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacijā. Darbs starp ziedošiem kartupeļiem, kūpošiem rudziem, raibi saplaukušiem zirņiem, sarkano āboliņu un rakstāmgaldu.

Ir mācījusies Tautas universitātē žurnālistiku, pabeigusi kursus un ieguvusi gida tiesības. Vadījusi un joprojām vada ekskursijas. 
Apguvusi ģitāras spēli, mācījusies sarīkojumu deju kursos, apguvusi ziedu kārtošanas mākslu un piedalījusies izstādēs, veidojot ziedu kompozīcijas. 

Aktīvi iesaistījusies sabiedriskajā dzīvē. 
Iesaistījusies mākslinieciskajā pašdarbībā: dziedājusi koros, ansambļos, darbojusies teātrī (Jelgavas Ā. Alunāna Tautas teātrī, Cēsu Tautas teātrī). Izstrādājusi, sagatavojusi kopā ar komponistiem un vadījusi vairākas koncertprogrmmas, dažādus sarīkojumus. 

Arī pašlaik Eva Dortāne dzied Cēsu Romas katoļu baznīcas korī, līdzdarbojas katoļu draudzes un kristīgo konfesiju kopējos pasākumos, svētceļojumos, organizē un vada ekskursijas pa svētvietām. Viņa pati daudzreiz devusies svētceļojumos uz Eiropas svētvietām Itālijā, Francijā, Vācijā, Polijā, Bosnijā Hercegovinā. Strādājusi par kristīgās mācības skolotāju.

Jau esot pensijā, papildinājusi izglītību un mācījusies Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē -  Rīgas Augstāko Reliģijas zinātņu institūtā, kuru beigusi 2007. gadā, izstrādājot diplomdarbu "Ceļā no dzīves uz dzīvi kopā ar Jēzu" ar pielikumu "Krustaceļa ciešanu meditācijas" izteiktas dzejā. Sacerējusi vārdus un melodiju garīgajām dziesmām
1995. gadā Cēsu kultūras biedrība " Harmonija" izdevusi viņas dzeju grāmata " Sasaukšanās" . Evas Dortānes dzejoļi publicēti Cēsu literātu apvienības kopkrājumā " Man vārds uz mēles"  (1997) , " Pieskāriens" (2008), avīzēs - " Latvijas Vēstnesis", " Druva", " Vaduguns", " Solis", žurnālos " Katoļu dzeive" , "Katoļu baznīcas vēstnesis" , " Gredzens" (Austrālija) u.c. Var sazināties krievu, lietuviešu un arī vācu valodā. (Interneta resursi)

Lasot ogas, cītīgi klausījāmies Evas Dortānes dzīvesstāstu un vērojām burvīgo rudens ainavu Ogukalnos. Neviļus laiks mūs aiznesa tālajā vēsturē, laikā, kad Evas bērnība paskrēja šajos zaļajos pakalnos, kurus mina arī Evas brāļi un māsas, kas, nu, jau ir aizsaulē.

Pilnos grozus sakrāvuši, devāmies mājup, lēnām ar skatu atvadoties no Ogukalniem, kur kādreiz saimniekojuši Evas Dortānes vecāki, brāļi un māsas.

Dodoties atpakaļceļā, meklēju vārdus, lai pateiktos mūsu dižajai māksliniecei, skaisto vārsmu teicējai, atskārtu, ka nevaru atrast piemērotus vārdus, lai izteiktu šo dziļo Pateicību un cilvēcisko sirdsmīlestību -kā vien Paldies!

Mīļš Paldies Evai Dortānei par jauko ekskursiju, plūmēm un āboliem un pozitīvās enerģijas devu, kuru tiešām var uzlādēt tikai Ogukalnos!

Sirsnībā un Pateicībā Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīva vārdā Ilze Šaicāne!

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

piektdiena, 2015. gada 18. septembris

Ūdensrožu burvībā

Vairāk bildēs

„Neizplaucis pumpurs ir kā noslēgta dvēsele, kas spēj atplaukt un atvērt sevi līdz dievišķajai patiesībai.”

Šodien ir piepildījies viens maziņš sapnītis, kurš tika lolots jau sen.

Brīnumi  mūsu dzīvē notiek visapkārt un nepārtraukti. Arī šis brīnums-ūdensrožu stādi, kurus šodien saņēmām dāvanā no lieliskās Krištopānu ģimenes ūdensrožu dīķa, ir noticis.

Ir prieks, ka mūsu aprūpes centra dīķīti nākošgad rotās rozā un ugunīgi sarkani ziedi virs zaļajām platajām lapām, kas veido košus paklājus. Ūdens un ziedi ir dabas neatņemamā sastāvdaļa.

Ūdensrozes ir jūlija puķes, bet pirmie ziedi uzplaukst jūnija sākumā, un pēdējie priecē līdz pat rudens salnām.

Tuvojas lapkritis, daba ietērpjas savos košākajos tērpos. Aiz kalniem nav ziema. Miers un baltums pārņems zemi un cilvēku dvēseles.

Garajos rudens vakaros mēs ceļosim nākotnē, gaidot rītdienu, lai izbaudītu atkal vasaru relaksējošā oāzē ar burvīgajām  ūdensrozēm. Romantikas baudīšanai, nu, būs radīta vēl viena acīj tīkama vieta-dīķis, kur ūdensrozes dzīvojot omulīgajā idillē, priecēs garāmejošos un garāmbraucošos.

Sirsnīgi Pateicamies čaklajai Krištopānu ģimenei par dāvanām-plūmēm un ūdensrožu stādiem!
Mīļi Pateicamies Mārtiņam Rēdmanim un Vinetai par atbalstu!

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

piektdiena, 2015. gada 11. septembris

FRIZIERA PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA SOCIĀLI MAZNODROŠINĀTAI MĒRĶAUDITORIJAI

No 2015. gada 14.septembra Viļakas novadā būs pieejami friziera pakalpojumi, kurus piedāvās meistare Sandra Šakina.

Atgādinām, ka friziera pakalpojumi par samazinātu maksu Viļakā pieejami sociāli maznodrošinātai mērķauditorijai:
·        Trūcīgā persona;
·        Maznodrošinātā persona;
·        Daudzbērnu ģimene;
·        Invalīds (I, II, III grupas);
·       Vientuļais, statusā esošajiem klientiem, uzrādot augstākminētā  statusa apliecinājuma oriģinālu.
Pakalpojumu varēs saņemt Parka ielā 2, Viļakā, Pensionāru saieta namā pēc iepriekšējā pieraksta.
Pierakstu veic sazinoties ar meistari (kontakttālrunis 26525814, zvanīt darba dienās no plkst.08.00-17.00).
Maksas pakalpojumu cenas:1.
Matu griezums kungiem   
                                                              
1.50 EUR
2.
Matu griezums dāmām 
                                                                 
1.50 -2.00EUR
2.00 EUR
3.
Matu griezums bērniem (līdz 18 gadiem)  

1.00 EUR
4.
Matu griezums pie klienta mājās
(personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem)
2.85 EUR
5.
No maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:
•I grupas invalīdi;
• bērni-invalīdi.


 (Apstiprināts ar Viļakas novada domes sēdes lēmumu 26.08.2015. protokols Nr.14&6)


Informāciju sagatavoja Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

DARBU UZSĀK NAGU KOPŠANAS SPECIĀLISTS

No 2015. gada 11.septembra darbu Viļakā uzsāk Nagu kopšanas speciāliste Iveta Dmitrijeva.

Atgādinām, ka Nagu kopšanas speciālistes pakalpojums par samazinātu maksu Viļakā pieejams sociāli maznodrošinātai mērķauditorijai:
·        Trūcīgā persona;
·        Maznodrošinātā persona;
·        Daudzbērnu ģimene;
·        Invalīds (I, II, III grupas);
·        Vientuļais, statusā esošajiem klientiem, uzrādot augstākminētā  statusa apliecinājuma oriģinālu.
Pakalpojumu varēs saņemt Parka ielā 2, Viļakā, Pensionāru saieta namā pēc iepriekšējā pieraksta.
Pierakstu veic sazinoties ar Nagu kopšanas speciālisti (kontakttālrunis 29330367, zvanīt darba dienās no plkst.08.00-17.00).
Maksas pakalpojumu cenas:
1.
Pēdu aprūpe (1 stunda)
10.00 EUR
2.
Pēdu aprūpe (pēdas ar problēmām 1.5 stunda)
15.00 EUR
3.
Deformēta naga apstrāde (1 nags)
2.50 EUR
4.
Pēdu masāža
4.00 EUR
5.
Pēdu aprūpe  pie klienta mājās
(personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem)


22.00 EUR

 (Apstiprināts ar Viļakas novada domes sēdes lēmumu 26.08.2015. protokols Nr.14&6)

Informāciju sagatavoja Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

pirmdiena, 2015. gada 24. augusts

Tikšanās ar novadpētnieku Ivaru Loginu

Vairāk bildēs

21. augusta pēcpusdienā, lai tiktos ar Viļakas Sociālās aprūpes centra iemītniekiem un darbiniekiem, bija ieradies novadpētnieks un latgaliskā dzīves veida popularizētājs Ivars Logins.

Viļakas novadā un arī Latgalē, Ivara Logina darbošanās latgaliskā dzīves veida atjaunošanā un uzturēšanā īpašu skaidrojumu neprasa. Ivars, kā pats viņš saka, ar visām saknēm senču zemē!

Uz tikšanos Ivars bija ieradies ar krekliņu “Senprūsija” mugurā, seno latgaļu kaujas ieroci rokās un akmens laikmeta darbarīku - beržamo akmeni padusē. Jau viņa klātbūtne vien telpu piepildīja ar kaut kādu īpaši latgalisku siltumu, it kā no cepļa tik tikko būtu izvilkta vecmāmuļas cepta rudzu maize. Viņš saka: ”es esmu troks latgaļs jeb dzīves mākslinieks, kurš kopš Trešās atmodas laikiem cīši runoj i dora latgaliski…”.

Savulaik vairāk kā 20 gadus Ivars nostrādāja dzelzceļa apsardzē. Piedalījies dažādās arheoloģiskajās ekspedīcijās. Tolerants pret reliģijām, bet viņa baznīca ir Daba, kas dod spēku sirdij un veldzi dvēselei. Bijis un joprojām ir kaislīgs bibliofils. Šobrīd viens no viņa vaļaspriekiem ir akmeņi. Akmeņi, kuri izskaloti Vēdas upītes krastos, gan akmeņi Latgales ezeros, ceļmalās un laukos ieaugušie. Lieli un mazi. Ar zīmēm un kā viņš pats domā, ar senču rakstiem.

Aizraujošas tikšanās izskaņā Ivars uzdāvināja žurnālu “Ceļš uz Latgali” un solīja uzcienāt ar savā pirtiņā kūpinātu gaļu.

Sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne pateicās Ivaram Loginam par iespēju tikties un uzzināt daudz interesanta par neparasto parastajā.

23. augustā par Ivara Logina latgalisko dzīves veidu Latvijas Televīzijā 1 bija iespēja noskatīties dokumentālo raidījumu Cytaidi latviskais. Pie novadpētnieka Ivara Logina


Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Marija Kausa

otrdiena, 2015. gada 11. augusts

Viļakas sociālās aprūpes centra darbinieki iegūst starptautisko sertifikātu nagu kopšanas specialitātē

Vairāk bildēs

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes “Profesionālās Skaistuma skolas” apliecību un NAIL CREATION STARPTAUTISKU SERTIFIKĀTU gan latviešu, gan angļu valodā darbam profesijā „Nagu kopšanas pakalpojumi” ir ieguvuši trīs Viļakas sociālās aprūpes centra darbinieki - Iveta Dmitrijeva, Marija Kausa, Ilze Šaicāne.

Sertifikāti tika iegūti Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes “Profesionālā Skaistuma skolā”, Gulbenes filiālē, kura piedāvā apgūt dažāda veida akreditētas un licencētas izglītības programmas, sagatavojot darba tirgū konkurētspējīgus, kvalificētus darbiniekus, kas spēj augstvērtīgi un radoši pildīt savus darba pienākumus.

Viļakas sociālās aprūpes centrs ir realizējis projektu Nr. 14-07-LL04-L413101-000014 „Manikīra – pedikīra inventāra iegāde” un īstenojis nospraustos mērķus. Lai realizētu projektu un sniegtu šo pakalpojumu, tika iegādāts nepieciešamais inventārs:
  • Vakuuma manikīra/pedikīra aparāts;
  •  Pedikīra krēsls pedikīra procedūrām.
Projekta mērķauditorija, kuri varēs saņemt šo pakalpojumu –Viļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes māju klienti, maznodrošinātie, trūcīgie, vientuļie un invalīdi. Pakalpojuma cena un pieejamība tiks publicēta Viļakas novada mājas lapā.

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

Sirds pateicībā gavilē..

Vairāk bildēs

Dāvinājumi, kurus Viļakas sociālās aprūpes centrs saņem jau kopš pastāvēšanas laikiem, ir bijuši ļoti svarīgs un nozīmīgs ziemas krājumu avots centrā dzīvojošajiem iemītniekiem.

Arī šogad mūsu sadarbības partneri Viļakas sociālās aprūpes centram ir dāvājuši vairākus desmitus kilogramus-upenes, avenes, jāņogas, ērkšķogas, plūmes, gurķus, kabačus, medu.

Ražas novākšanā piedalījās Viļakas sociālās aprūpes centra iemītnieki un darbinieki.

Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvs sirsnīgi pateicas sadarbības partneriem par dāsnumu:

  • SIA “ĶIRA”, personīgi Jaroslavam Kozlovam;
  • Albīnai Veinai;
  • Ilgonim Krištopānam;
  • Benitai Krištopānei;
  • Birutai Narubinai.
Pateicamies par labestību, ko Jūs dāvināt no sirds!
Lai labie darbi un gaišās domas mūs visus vieno!

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne