pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Kopējās lūgšanās ar Misionārēm

Vairāk bildēs


Šogad 29. marts  ir Pūpolsvētdiena!

Palmu svētdiena (latīniski Palmarum) savu nosaukumu ir ieguvusi no palmu zariem, kas šajā svētdienā katoliskajās baznīcās tiek svētīti. Pie mums, kur palmas neaug, to vietā svētī pūpolus, kas ir pirmie pavasara vēstneši. Tāpēc latvieši šo svētdienu sauc par Pūpolu svētdienu jeb Pūpolnīcu.
Pūpolu svētdiena ievada Lielo jeb Svēto nedēļu ar Zaļo Ceturtdienu, kad tika likti pamati Svētajam Vakarēdienam, Lielo Piektdienu ar krustā sišanu, Kluso sestdienu un pašām Lieldienām, kad svin Kristus Augšāmcelšanos.

Pirmdien, vēlā pēcpusdienā seniorus apciemot ieradās Misionāres -Ivanka (Ukraina) un Dzintra (Ilūkste), lai kopā ar senioriem palūgtos pirms Pūpolsvētdienas.

Aprūpes centra istabiņās bija dzirdamas dziesmas, kuru skaņas sasniedza arī tālāko istabiņu iemītnieku sirdis. Tie, kuri nespēja vai kādu citu iemeslu pēc nevarēja dziedāt līdz, labprāt klausījās dziedātāju  sirsnīgo izpildījumu.

Kopā tika dziedātas Raudu dziesmas svētā Miķeļa erceņģeļa godam un tam, lai Ukrainā beigtos karš.

Pēc tā tika skaitīts Rožukroņa noslēpums. Vēstures resursos ir stāsts, kā radies šis Rožukroņa noslēpums: ”Poļu mistiķei Barbarai Klosai, kas nesen mirusi svētuma slavā un kuras pārdomas izdotas grāmatā „Apceres par Rožukroni”, bija kāda vīzija. Viņa redzēja lielu pulksteņa ciparnīcu un cilvēkus uz tās, lūdzoties Rožukroni noteiktās stundās. Mistiķe redzēja arī sātanu cilvēka veidolā, kas uz šī pulksteņa virsmas jutās kā uz kvēlojošas pannas un gribēja aizbēgt, bet nevarēja, jo katrreiz atdūrās pret Rožukroņa lūdzējiem, visbeidzot kā zibens uzšāvās gaisā, zaudējot galvu un rokas. Tas nozīmēja, ka viņš bija pazaudējis jebkādas darbības iespējas. Tas kļuva par pamudinājumu pirmā Nemitīgā Rožukroņa nedēļas loka izveidei.”

Ikviens vai cilvēku grupas (ģimenes) var to darīt, būt lūgšanu nomodā vienu stundu nedēļā (konkrētā dienā un stundā), lai tiktu sadzirdēts, uzklausīts.

Pateicamies Misionārēm Ivankai un Dzintrai par klātesamību, kopējo dziedāšanu, lai ikkatrā no mums ar Rožukroņa lūgšanām viestu mieru, sirsnību un savstarpējo sapratni.


VSAC info

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru