pirmdiena, 2016. gada 21. marts

Apsveikums Irinai Strapcānei
“Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos Tev es uzdāvināt.
Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,
Un vēl simtstūkstošs dzimtās puses nieku,
Kas Tavai sirdij prieku dāvāt var.”
/K. Apškrūma/

Mīļi sveicam
Irinu
 STRAPCĀNI
Skaistajā dzīves jubilejā!
Lai nekad nepietrūkst darāmā darba,
lai nepietrūkst iespēju, draugu tuvumā, mīlestības un sirdsmiera.
Skaties nākotnē ar cerību, drosmi un apņēmību,
ar sparu un līksmu prātu, jo šīs ir tās lietas,
 no kurām var veidot dzīvi, kādu patiešām ir vērts dzīvot!
Paldies, ka Tu mums esi!

Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvs

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru