ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris

Rudentiņš bagāts vīrs

Vairāk bildēs

Rudentiņš bagāts vīrs, daudz tu vedi vezumā

Līdz ar rudens ierašanos, Dabā ir notikušas pārvērtības. Koku krāsainās lapas ir apklājušas zemi. Pa retam tās laižas virpuļu dejās, atgādinādamas, ka drīz ieradīsies sals.
Dārzos ir novāktas ražas un pagrabu plaukti ir papildināti ar dažādiem konservējumiem.

Šorīt, kad sals upēs ieklājis plānu ledus kārtiņu un pļavās iezīmējās salnas pirmie raksti, Viļakas sociālās aprūpes centra lielais kolektīvs sanāca kopā, lai vērtētu vasaras darbos ieguldīto. Patiesa laime un izjusts prieks, kas valdīja starp sanākušajiem, liecināja par to, ka Rudentiņš ir bijis bagāts.

Darbinieki iepriecināja iemītniekus ar pašu audzēto un pārstrādāto produkciju. Galdā tika celtas bagātīgas un garšīgas dabas veltes:āboli, vīnogas, irbenājs, pīlādžogas, aronijas, ķirbji, kabači, patisoni, sīpoli, kāposti, kā arī ievārījumi, kompoti, salāti, pīrāgi, ābolkūkas u.c. Ar interesi iemītnieki uzklausīja tos, kuri prezentēja savu saražoto produkciju un nodegustēja piedāvāto produkciju.

Sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne aicināja iemītniekus pakavēties atmiņās, atcerēties un padalīties pieredzē, kad paši audzēja un gatavoja ziemas krājumus, lai iepriecinātu savu saimi un sev tuvos un mīļos cilvēkus.

Pārsteigumu sagādāja virtuves pavārītes, kuras kopējiem spēkiem izveidoja dārzeņu figūras - kāpostu zaķi un dārza veci.

Rudenī mēs atsveicināmies no dārza, lai pavasarī ar to atkal sasveicinātos. Domās mēs Pateicamies par to Dabas dāsnumu, ko tā sniedz rūpējoties par Sauli, Lietu un Vēju, lai iesētā sēkla tos saņemtu un izaudzētā raža nodrošinātu pārtiku un ielietu prieku mūsu sirdīs.

Pateicos visiem sociālās aprūpes centra iemītniekiem un darbiniekiem par piedalīšanos un svētku organizēšanu.

Viļakas sociālās aprūpes centra sociālā darbiniece Ņina Leišavniece

piektdiena, 2014. gada 3. oktobris

Starptautiska veco ļaužu diena Viļakas Sociālās aprūpes centrā

Vairāk bildēs
Svētku pusdienas, dzeja un sarunas

Kopš 1991. gada, kad ANO Ģenerālā asambleja 1. oktobri izsludinājusi par Starptautisko veco ļaužu dienu, tā tiek atzīmēta dažādās pasaules valstīs. Tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļiem un veciem cilvēkiem.

Katru gadu 1. oktobrī, uzsverot šīs dienas īpašo nozīmi veco ļaužu dzīvē un rūpēs par tiem, Viļakas Sociālās aprūpes centrā notiek senioriem veltīts pasākums. Turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, arī šogad pulksten 12.00 Viļakas Sociālās aprūpes centra iemītnieki tika aicināti uz svētku pusdienām. Pēc mielasta, pulksten 14.00, aprūpes centra iemītniekiem bija iespēja tikties ar literātu biedrības „Viļakas Pegazs” biedriem un klausīties vietējo dzejnieku dzeju.

Pasākuma ievaddaļā sociālā darbiniece Ņina Leišavniece vēlreiz atgādināja šīs dienas svarīgumu sociālās aprūpes dienestu darbā un mūsu attiecībās ar veciem cilvēkiem.

Literātu biedrības „Viļakas Pegazs” vadītāja, rakstniece Santa Mežābele (īstajā vārdā Antoņina Ločmele) klātesošos iepazīstināja ar radošu cilvēku klubiņa darbības virzieniem un dalībniekiem. Santa pastāstīja par savu radošo darbību un nolasīja savu dzeju.

Literātu biedrības biedrs Vilis Bukšs emocionāli lasīja „Viļakas Pegaza” dalībnieka, šobrīd sociālās aprūpes centra iemītnieka Valerijana Rundzāna dzeju. Valerijans dzejot sāka 65 gadu vecumā un pēdējos 10 gados ir sarakstījis vairākas dzejas grāmatiņas, kas izdotas datorizdrukā un viena Nav manis bez Dzimtenes dziesmas drukāta tipogrāfijā.

Ilze Keiša ar aprūpes centra iemītniekiem tikās un savu dzeju lasīja jau otro reizi. Ilzes iedvesmojošais piemērs un paraugs ir kā ceļazvaigzne tiem, kas jūtas dzīves grūtību un bezspēka nomākti.

Pēterim Boldānam šoruden aprit gads, kopš viņš ir kļuvis par aktīvu „Viļakas Pegaza” biedru, bet dzejā viņš ir vecmeistars. Dzeju raksta sen, paša un draugu priekam, bet tagad bieži uzstājas arī publiski. Viņa dzeja, kas veltīta tēvam un mātei, gribot negribot liek asarot acīm...

Tāpat kā Ilze, arī Rutta Jeromāne ar aprūpes centra iemītniekiem tiekas otro reizi. Rutta iepazīstināja ar jaunāko Latgales dzejnieku „Dzejas almanahu”, kur starp citiem ir arī Ruttas un Ilzes dzejoļi. Ruttas dzeja ir tīra un balta kā sniegs un kā viņa pati saka, pie katra dzejoļa ir strādāts ar lielu rūpību un atbildību.

„Viļakas Pegaza” literātu iedvesmota, arī klātesošā deviņdesmitgadīgā aprūpes centra iemītniece Malvīnes kundze nolasīja sociālās aprūpes centra vadītājai Ilzei Šaicānei veltītu kristīgo dzeju, kas deklamētājas Malvīnes galvā dzīvo kopš jaunības.

Pateicības vārdus par jauko Senioru dienas pēcpusdienu teica pasākuma dalībniece, Viļakas novada pašvaldības psiholoģe Skaidrīte Krakope. Viņa vēlēja visiem un ikvienam saglabāt un vairot šādus kopā būšanas skaistos mirkļus.

Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltītais pasākums noslēdzās ar Viļakas Sociālās aprūpes centra vadītājas Ilzes Šaicānes mīļiem un siltiem pateicības vārdiem aprūpes centra iemītniekiem, gan centra darbiniekiem un „Viļakas Pegaza” biedriem. Aprūpes centra vadītāja katram dzejniekam kā mazu, bet siltu aizejošās vasaras enerģijas groziņu dāvāja labvēļa Jura Šaicāna bišu dravā sarūpēto zeltaino medu.

Paldies visiem par jaukajiem mirkļiem!

Marija Kausa, Viļakas Sociālās aprūpes centra darbiniece

otrdiena, 2014. gada 9. septembris

Tikšanās ar žurnālisti Zinaīdu Loginu

Vairāk bildēs

2.septembrī Viļakas sociālās aprūpes centra iemītniekus pulcināja Vaduguns žurnāliste Zinaīda Logina.
Tikšanās reizē Zinaīda pastāstīja par savām skolas gaitām:”Mācījos Golvaru 8-gadīgajā skolā, tad  Bērzpils vidusskolā.    Sapņoju kļūt par žurnālisti.”

Zinaīda ir aktīva sabiedriska darbiniece, raksta dzeju. Par savām primajām dzejas vārsmām Zinaīda Logina stāsta, ka tos sākusi rakstīt jau kopš skolas laikiem.

Zinaīda ir ļoti daudzpusīgs cilvēks ar bagātu dvēseli, pasaules skatījumu. Sarunā ar dzejnieci vairākkārt dzirdējām atziņu par to, ka galvenais ir iemīlēt sevi. Arī Zinaīda dzīvo sev, citiem un mīlestībai. Daudz ieguvusi un daudz zaudējusi, bet nekad nezaudējusi - TICĪBU.

2007.gadā viņa ieguva bakalaura grādu psiholoģijā, studējot Daugavpils Universitātē. Pateicoties jauniegūtajām zināšanām, Zinaīda sagatavojusi lekciju kursu saskarsmes psiholoģijā, pozitīvajā domāšanā, kuru piedāvā interesentiem, par kuriem dalījās arī pārrunā.  Iemītnieki ar interesi uzklausīja un noskatījās vingrinājumus, kurus autore praktizē ikdienu.

„Cilvēku uz priekšu virza pārmaiņas. Ja es mainu savu domāšanu, līdzi tam izmainās arī mūsu pasaule,” tā saka Zinaīda Logina. Viņai svarīgi ir dzīvē izvirzīt mērķi. „Ja tu domu palaid pasaulē pie Dieva, viņš jau to redz, - jautājums tikai, vai tu pats esi gatavs pieņemt šo dāvanu,” domā Zinaīda Logina.
SIA  „Balvu Vaduguns” Zinaida turpina  gatavot daudzveidīgas publikācijas. Šobrīd ir kultūras un sporta nodaļas vadītāja.

Sirsnīgi pateicamies Zinaīdai Loginai par iespēju tikties, lai ieklausītos vērtīgos un praktiskos padomos un domās paceļotu autores dzejas kuluāros.

Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne


piektdiena, 2014. gada 5. septembris

Lūgšana

Vairāk bildēs

Lūgšana ir mūsu saruna ar Dievu

29.augustā Viļakas sociālās aprūpes centra sievas un vīri sanāca kopā, lai kopējās lūgšanās parunātu ar Dievu.

Par visu šai dzīvē mums ir jāpateicas Dievam – gan par to, ka mēs dzīvojam uz šīs zemes, gan par apģērbu un siltu ēdienu, gan par pajumti, kas mums katram ir dota, gan arī par cilvēkiem, kas mums blakus un kuri vajadzības brīdī vienmēr pasniedz palīdzīgu roku.

Mīļš paldies visiem iemītniekiem par sirds siltumu un skaisto pasākumu!

Sirsnīga pateicība Sociālajai darbiniecei Inesei Loginai, dziedātājām Mariannai Kokorevičai un Lilitai par dalību, atbalstu un cienastiem šī pasākuma sagatavošanā un noorganizēšanā!

Paldies Jums visiem, kuri kalpojat!

VSAC info

ceturtdiena, 2014. gada 21. augusts

Aprūpes centra senioriem dāvanā medus

Dāvanā medusViļakas sociālās aprūpes centra seniori ir saņēmuši vērtīgu dāvanu no vietējiem novada
čaklajiem biškopjiem - Jura ŠAICĀNA un Ilgoņa KRIŠTOPĀNA.

Juris ŠAICĀNS jau ceturto gadu pēc kārtas, ieradās pats personīgi, lai pasniegtu svaigi ievāktu medu, rūpīgi salietu trauciņos, senioriem un darbiniekiem.

Viļakas sociālās aprūpes centra seniori un kolektīvs Sirsnīgi Pateicas Jurim ŠAICĀNAM un Ilgonim KRIŠTOPĀNAM par dāvinājumu!

Lai Jūsu sirds darbs, ko veicat ar iedvesmu un degsmi, sniedz Jums pozitīvas emocijas, enerģiju un daudz mīlestības!

Paldies, ka padarījāt šo dzīves mirkli mums īpašu!


VSAC info

trešdiena, 2014. gada 6. augusts

Viļakas sociālais centrs saņem dāvinājumu no SIA „Ķira”Cauru gadu dārzeņus un eksotiskos augļus Viļakas sociālās aprūpes centram (VSAC) piegādā katru nedēļu. Veco ļaužu ēdienkartē ir atrodami Grieķijā, Polijā un Spānijā audzētie dārzeņi un augļi. Produktu piegādi nodrošina firmas, kas tiek izvēlētas pašvaldības rīkotajā iepirkuma konkursā. Prasību rīkot šādus konkursus nosaka Publisko iepirkumu likums, kas attiecas uz pašvaldībām un to iestādēm.

Jau vairāku gadu garumā Viļakas sociālās aprūpes centrs saņem no SIA „Ķira” tepat - Latvijā audzētus augļus.
Arī šogad esam īpaši lutināti, jo esam saņēmuši vitamīniem bagātas ogas  -upenes, ērkšķogas, jāņogas. Saņemto ogu svars sniedzas pāri 70 kilogramiem.  Tas ir neatsverams ieguldījums, kas dod iespēju iemītniekiem baudīt augļus svaigā veidā un gatavot ievārījumus ziemai.
Augusta beigās, kad bumbieru koki jau sāks birdināt savus augļus un ienāksies pirmie āboli, sāksies ābolu kūres un varēs dzert svaigi spiestas sulas.
Došanas prieks ir skaistākais, tīrākais un paliekošākais prieka avots.
Šis devums vecajiem cilvēkiem nozīmē ļoti, ļoti daudz.

Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvs izsaka vissirsnīgākos Pateicības vārdus SIA „Ķira” valdes priekšsēdētājam Jaroslavam Kozlovam un visām čaklajām rokām, kas rūpējās, lai šos augļus saņemtu aprūpes centra iemītnieki!

Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

ceturtdiena, 2014. gada 31. jūlijs

Pēdu aprūpes pakalpojums


Aprūpes centra klienti saņem kvalitatīvu un profesionālu pēdu aprūpes pakalpojumu

Kvalitatīva un profesionāla pēdu aprūpe nepieciešama jebkuram cilvēkam, sākot jau no pusaudžu vecuma – ikvienam, kurš rūpējās par savu kāju veselību.
Aktuālākās pēdu problēmas, kuras palīdz risināt ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālists ir:


  • ādas sabiezējumi, plaisas pēdā;
  • ieauguši nagi;
  • varžacis, kārpas, čūlas;
  • ādas un nagu sēnītes;
  • diabēta pēda u.c.


30.jūlijā Viļakas sociālās aprūpes centrā ieradās ārtsnieciskās pēdu aprūpes speciālists no Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība", Balvu nodaļas, izmantojot specializētu podiatrijas iekārtu.

Ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālists veica pacientu podoloģisko izmeklēšanu, kas sevī ietver: pēdu aprūpi, profilakses darbu, apkopjot sēnīšu slimības skartus nagus.

VSAC info