otrdiena, 2016. gada 13. septembris

Viļakas sociālās aprūpes centra senlolotais sapnis piepildījies

Vairāk bildēs

No 17.jūnija līdz  2.septembrim Viļakas Sociālās aprūpes centrā (turpmāk VSAC) notika remontdarbi - virtuves blokā, kāpņu telpās un gaiteņos.

2.septembrī Viļakas sociālās aprūpes centra remontdarbu pieņemšanā piedalījās Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs, Viļakas novada domes izpilddirektore Z.Vancāne, būvuzraugs V.Pužulis, remontdarbu uzņēmēji - SIA „ArhiProf” valdes loceklis R.Pužulis, SIA „ArhiProf” atbildīgais būvdarbu vadītājs M.Verjanovs, SIA „Baltijas Celtnieks” prokūrs O.Koļada, SIA „Baltijas Celtnieks” būvdarbu vadītājs J.Čubars, SIA „Baltijas Celtnieks” būvdarbu meistars A.Matisāns un citas  pieaicinātās personas.

Šobrīd turpinās renovēto telpu labiekārtošana un mēbeļu uzstādīšana. Ar mākslinieces Antas Zeltiņas atbalstu koridoru sienas iegūst jaunu elpu.

Ir prieks un gandarījums par paveikto.

VSAC kolektīvs un klienti ir priecīgi būt savās mājās, kuras ieguvušas, nu, jau citu izskatu. Virtuves darbinieces drīzumā atgriezīsies savā darba telpā, līdzko būs uzstādītas jaunas virtuves iekārtas.

VSAC kolektīvs un klienti sirsnīgi Pateicas visiem, kas sniedza atbalstu remontdarbu laikā un klientu pārvietošanā uz Viduču pamatskolas internātu:

Viļakas novada domes izpilddirektorei Z.Vancānei.

Viduču pamatskolas direktorei I.Sokirkai, Viduču pamatskolas skolotājai A. Smuškai, Viduču pamatskolas saimnieciskās daļas pārzinim A.Locānam, Viduču pamatskolas ēdnīcas pavārēm un personīgi E.Babānei.

Tehniskās daļas vadītājam M.Rēdmanim, šoferiem-A.Bērziņam, F.Bukšam, palīgstrādniekiem - V.Šateram, A.Zelčam, L.Brokānam, D.Vēveram.
SIA „Amati” direktoram A.Andrejevam.

Viļakas SAC kolektīva vārdā sirsnīgi Pateicos centra klientiem un klientu tuviniekiem, paziņām par izrādīto atbalstu un sapratni!

Teksts, foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja I.Šaicāne

piektdiena, 2016. gada 9. septembris

Foto sesija Viļakas sociālās aprūpes centrā

Vairāk bildēs

„Mazā bilžu rāmītī
man ir bilde tava.
Citas bildes pasaulē
man tik skaistas nava. 
Tur ir tāds kā novakars,
saule laižas slīpi,
zelta pienenes tu spraud
kafijkannas snīpī.”(I.Ziedonis)
 
Fotogrāfija ir mirkļa iemūžinātājs, kas spēj atgādināt pozitīvos mirkļus arī pēc ilga, ilga laika. Laba fotogrāfija „runā” ar skatītāju, tā stāsta par cilvēku likteņiem, viņu jūtām un pārdzīvojumiem.

26.augustā Viļakas sociālā aprūpes centra (turpmāk VSAC) iemītniekiem un darbiniekiem  bija iespēja iemūžināt pozitīvus mirkļus, skatienus un smaidus.

Šo iespēju izmantoja gandrīz visi centra iemītnieki un darbinieki. Satraucošs un rosīgs bija pats gatavošanās process. Centra kundzes pārcilāja savus tērpus, meklējot piemērotāko. Klāt tika pielaikotas rotas lietas, piemēram dzintara krelles, saktas, rokassprādzes. Centra kungi nespējot pretoties dāmu valdzinājumam, izteica komplimentus. Tas bija ļoti patīkami.

Sirsnīgs paldies lieliskajai fotogrāfei Kitijai Dzintarei, kura atrada  radošu pieeju katram iemītniekam, lai iemūžinātu skaistāko kadru.

Rezultātā tapa individuālo bilžu galerija, draugu  un kolektīva foto.  Bildes runā pašas par sevi, tās izstaro pozitīvismu un sirds siltumu.

Teksts:Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Inese Logina
Foto:Kitija Dzintare

trešdiena, 2016. gada 10. augusts

Piedzīvojums mūzikas pasaulē, klausoties novadnieci Valentīnu Goldinovu

Vairāk bildēs

08.augustā Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC) iemītniekiem ar kolektīvu tika dāvāta iespēja piedzīvot to vienreizējo sajūtu, ko sniedz saskaršanās ar dziedāšanas brīnumu. VSAC ar labdarības koncertu viesojās novadniece Valentīna  Goldinova (dzim.Demčišina) - dziedātāja un koncertu vadītāja.

Sastopot Valentīnu pie aprūpes centra klientes, kur viņa atnāca ciemos pie mammas draudzenes Lidijas, uzrunājām mākslinieci par iespēju paklausīties viņas koncertu, uz ko Valentīna labprāt ar prieku un entuziasmu atsaucās.

Savu atvaļinājumu Valentīna pavada Viļakā, kur ir dzimusi un augusi, skolā gājusi, beigusi Viļakas vidusskolu un mūzikas skolu. Pēc tā iestājusies Daugavpils Mūzikas skolā un J.Vītola Latvijas Valsts Konservatorijā – kur studējusi vokālu. Saņemot diplomu, strādāja  Rīgas, Jūrmalas koncertapvienībās, ir uzstājusies lielākās Eiropas pilsētās kā kora soliste. Arī patreiz darbojas savā nišā, koncertē un strādā ka  pasākumu  vadītāja.

Pirmdienas pēcpusdienā aprūpes centra iemītnieki un darbinieki pulcējās pensionāru saieta namā, un ar nepacietību gaidīja mākslinieces ierašanos.

Viņa ienāca un diena, kura bija apmākusies- kļuva gaišāka. Valentīna izstaro īpašu, pozitīvo, gaišu enerģiju. Klātesošie to uzņēma ar pateicību.

Māksliniece ļoti labprāt pavada savu atvaļinājumu Viļakā un ar lepnumu izsakās par savu dzimto pilsētu. Arī Valentīnas meita Renāte un mazbērni, kuri dzīvo ārzemēs, ar sajūsmu atsaucas par dzimto novadu, izbauda atvaļinājumu Viļakā.

VSAC dzīvo vairākas Valentīnas paziņas, kurus viņa sastopot, atcerējās no jaunības gadiem. Viņa vēlējās pie katra pieiet un katru apmīļot, kas izvērtās kā saviļņojošs un aizkustinošs mirklis klientu dzīvē.

Koncerta laikā Valentīna dalījās pārdomās par savu radošo dzīvi. Dziedātājas repertuārā izskanēja Raimonda Paula dziesmas, krievu   romances. Mākslinieci papildināja arī meita, dziedot daudzbalsīgi.

Tikšanās ar novadnieci Valentīnu Goldinu bija sirsnīga un aizkustinoša. Skatītāji dalījās ar aplausiem un vairakkārt lūdza mākslinieci vēl kaut ko uzdziedāt. Atgriežoties aprūpes centrā  iemītnieki  vēl  ilgi dalījās pārdomās par iegūtajām pozitīvām  emocijām!

Sirsnīgi pateicamies Valentīnai Goldinai ar ģimeni par sniegto koncertu Viļakas sociālās aprūpes centra iemītniekiem un kolektīvam!

Teksts:Viļakas sociālās aprūpes centra sociālā darbiniece Ņina Leišavniece
Foto:Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Marija Kausa

Sakarā ar remontdarbiem Viļakas sociālās aprūpes centrā klienti tiek pārvietoti uz Viduču pamatskolas internātu

Viļakas sociālās aprūpes centrs informē, ka sakarā ar remontdarbiem, no 2016.gada 15.augusta līdz 2016.gada 19.augustam Viļakas sociālās aprūpes centra klienti tiek pārvietoti uz Viduču pamatskolas internātu.

Kontaktinformācija: 27813247; e-pasts-vsac@vilaka.lv


Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne

trešdiena, 2016. gada 3. augusts

Viļakas sociālās aprūpes centrs svin 7 gadu jubileju

Vairāk bildēs

"Reiz tuksnesī dzīvoja smilšu graudiņš.
 Tas bija mazs punktiņš starp miljoniem citu.
 Kādu rītu smilšu graudiņu uzrunāja saule.
"Es spīdu tikai tev," saule teica. 
"Kā tas var būt?" neticīgi vaicāja smilšu graudiņš.
 "Es taču esmu tik nenozīmīgs!" 
"Ja tu nebūtu kāda mīlestības vērts, tevis nebūtu vispār," atbildēja saule.""

Viļakas sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC) vadītājas Ilzes Šaicānes uzrunā, šogad, kad darbinieki un iemītnieki devās svinēt VSAC 7 gadu jubileju ekskursijā uz Balkānu dabas parku, izskanēja doma par to, ka katrs mēs esam kā šis smilšu graudiņš, kuram ik dienu tiek veltīta Mīlestība, gan no saules, gan no apkārtējiem. VSAC vadītāja uzsvēra:”Dzīve ir ceļojums. Piedzīvojums. Un to, kāds būs šis ceļojums, nosaka mūsu skatījums uz lietām, uztvere. Ir jāiemācas visās lietās saskatīt labo.”

Līksmā noskaņojumā, rīta pusē, VSAC darbinieki kopā ar iemītniekiem devās ceļā ar autobusu, līdzi ņemot gardi sarūpētos cienastus. Ceļojumā, braukšanu jautrāku uzturēja iemītnieks Pēteris, ekskursantus izklaidējot ar ermoņikas skaņām.

Ceļā - saule mijās ar lietus lāsēm, taču dalībniekiem tas netraucēja izbaudīt Balkanu dabas parka burvīgo dabu, kurā nonākot, sajutāmies kā citā Pasaulē.
Daba Balkanu kalnos ir neparasta - tā it kā cilvēku „ierauj” citā skanējumā, citās izjūtās. Tajā ir kaut kas neparasts, pirmatnējs, īpašs, vārdos neizskaidrojams.
Košumkrūmu dažādība,  koka skulptūras un apkārtējās vides iekārtojums, uzrunā ikvienu atnācēju un rosina izbaudīt neatkārtojamo vilinājumu.

Balkanu dabas parkā mūs laipni sagaidīja vadītāja Vija Kuļša. Viņa pastāstīja par šīs vietas tapšanas vēsturi un piedāvātajām pakalpojumiem, kurus var izmantot visa gada garumā.

Klātesošie uzzināja daudz jauna - par to, ka kādreiz Balkanu dabas parka teritorijas ēkās ir bijusi Kangaru pamatskola ( līdz pat 1980.gadam), kurā mācījās ap 60 skolēniem. Likvidējot skolu ēkas pārgāja īpašnieku rokās, kuras nedaudz vēlāk nopirka Šķilbēnu pašvaldība un ierīkoja šo burvīgo Dabas stūrīti.

 Ekskursijas gaitā VSAC vadītāja I.Šaicāne apsveica darbiniekus un iemītniekus 7 gadu jubilejā un veltīja visiem daudz sirsnīgu un skaistu vārdu.

Sakarā ar nelabvēlīgo laiku, kas būtībā netraucēja svētku norisei, ekskursijas dalībnieki bāzējās Balkānu dabas parka nelielajā estrādē, no kuras pavērās skaistas dabas ainavas, priecējot mūs.

Pasākumā valdīja omulīga un priecīga gaisotne. Iemītnieki un darbinieki cienājās ar garšīgiem cienastiem klāt piedzerot siltu, smaržīgu tēju un kafiju. Neizpalika arī pikniks ar desiņām.
Vadītāja Ilze bija sagatavojusi konkursu darbiniekiem un iemītniekiem, kura ietvaros tika uzdoti jautājumi par VSAC – „Iepazīsti Viļakas SAC”. Apkopojot konkursa rezultātus, tika izvirzīti 3 uzvarētāji, kuri tika apbalvoti ar nomināciju - zinošākie.
1.vietu ieguva aprūpētāja J.Ūseniece, 2.vietu- iemītniece M.Logina, 3.vietu-sociālā darbiniece  Ņ.Leišavniece.

Lielākā daļa ekskursijas dalībnieku Balkanu Dabas parkā bija pirmo reizi. Daudzi izteica vēlmi apmeklēt šo parku vēl. Ir pacilātība, prieks un lepnums par to, ka mūsu novadā ir šis burvīgais paradīzes stūrītis. Mums ir savi Balkani, kur dvēselei un acij mieru rast, ir vietas, kur baudīt klusumu-sarunā ar Dabu, kur valda citi

Sirsnīgi Pateicamies VSAC vadītājai Ilzei par ekskursijas un pasākuma organizēšanu!
Pateicības vārdi Balkānu dabas parka meža fejai Vijai par viesmīlību un atsaucību!
Paldies šoferītim Aivaram par atsaucību!
Sirsnīgs Paldies visiem ekskursijas dalībniekiem par kopā būšanu! 


Teksts:Viļakas sociālās aprūpe centra darbiniece Iveta Dmitrijeva
Foto:Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja I.Šaicāne

ceturtdiena, 2016. gada 28. jūlijs

Spēka un enerģijas uzņemšana jeb vitamīnu kokteilis Viļakas SAC

Vairāk bildēs

Vasara pilnbriedā- mežā un dārzā viss aug, zaļo, vairojas, pamazām briest un aicina mieloties.

22.jūlijā Viļakas sociālās aprūpes centra iemītnieki un darbinieki pulcējās, lai darbīgā un garšīgā noskaņā gatavotu zaļos un saldos salātus.

Zaļajiem salātiem, kopīgiem centieniem, tika vairumā  sarūpēti lociņi, dilles, salāti, gurķi, redīsi. Pie darba ar iedvesmu ķērās iemītnieki  Dzintars un Nikolajs, mizojot un sagriežot šķēlītēs gurķus. Iemītnieces - Antija, Elizabete, Anna, darbiniece Marija cītīgi sagrieza lociņus, salātus un dilles.

Iemītnieces  Maija un Antija ieskandināja darbu ar skaistām, romantiskām dziesmām, kurām, labprāt, pievienojās arī pārējie. Izskanēja tādas dziesmas kā „ Rūžeņa”, „ Staburadze”, „ Nedod Dievs vītolam” u.c.

Saldie salāti tika gatavoti no ogām – avenēm, jāņogām, ērkšķogām, upenēm, mellenēm, ķiršiem, tās bagātīgi pārlejot ar zemeņu jogurtu.  Iemītnieki Dzintars, Nikolajs,  Broņislava, Maija, Anna veica darbu, kas prasīja zināmu piepūli  - tīrīja ērkšķogas, jāņogas.

Iemītnieces  Antija, Elizabete, Anna rūpīgi pildīja trauciņus ar ogām, pārlejot ar jogurtu un dekorējot ar krāsainām skaidiņām.

Rezultātā, pusdienās visi centra iemītnieki un darbinieki baudīja garšīgus un veselīgus salātus.

Paldies vadītājai Ilzei par sarūpētajām gardajām ogām!
Paldies pavārei  Ņinai par atbalstu, kā arī visiem iemītniekiem un Marijai, kuri čakli darbojās! 

Teksts:Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Inese Logina
Foto:Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Marija Kausa

otrdiena, 2016. gada 26. jūlijs

Labdarības akcijas Viļakas SAC

Vairāk bildēs

“Ja katru dienu labais darbs un pateiktais paldies vienotu cilvēkus, dzīve būtu daudz vieglāk dzīvojama.”/S.Ēlerte/ 

Jūlija mēnesī Viļakas sociālās aprūpes centru (VSAC turpmāk) vairakkārt ir uzrunājuši novada iedzīvotāji, piedāvājot aprūpes centra iemītniekiem ogas, dārzeņus, medu.

Pirmie aveņu ievārījumi tika sagatavoti no Žannas un Sergeja Maksimovu aveņu dārza. Saimnieces laipni uzrunāti, VSAC darbinieku komanda vairakkārt devās lasīt avenes uz z/s Vējiņi, kur kopumā tika salasīti 20 kg svaigu ogu.
VSAC iemītnieki ar prieku baudīja šīs burvīgās ogas, jo avenes ir bagātas ar skābi, tās palīdz apturēt vēža šūnu augšanu. Ogas satur arī C vitamīnu, kas samazina holesterīna līmeni organismā, samazina sirds un asinsvadu slimības saslimšanas risku. Avenēs ir daudz šķiedrvielas, tās palīdz izvadīt toksīnus un smagos metālus, attīra asinis.

Jau vairāku gadu garumā Viļakas SAC uzrunā novadnieks Ilgonis Krištopāns, dāvinot Viļakas SAC senioriem vairāk kā 10 kg medus, kurš vākts un vests no saimnieka dravas Vidzemes reģionā.

„Zaļo pirkstiņu” īpašniece - Viļakas pilsētas iedzīvotāja Biruta Narubina katru gadu Viļakas SAC seniorus pārsteidz ar pirmajiem kabačiem un svaigajiem gurķiem. Biruta ir čakla dārzniece, jo pirmos kabačus uz aprūpes centru nogādāja agri, jūnija beigās, jūlija sākumā, un, seniori baudīja kabaču pankūkas dažādos veidos.
Saņemot lielos daudzumus svaigo gurķu ir pārliecība, ka saimniece tos audzē plantācijām, taču izrādās, ka tās ir tikai dažas grēdas. Jautājums paliek atvērts, kā saimniecei tas izdodas?

Viļakas SAC kolektīvs un seniori priecājas par mūsu novada cilvēkiem, kuri ar saviem darbiem, sirds dāsnumu rada lielus notikumus. Tie ir cilvēki, kuri ar savu rīcību vairo ticību labajam un gaišajam, un kuri ar saviem darbiem iedvesmo arī citus.

Sirsnīgi PATEICAMIES Žannai un Sergejam Maksimoviem, Birutai Narubina, Ilgonim Krištopānam par dāvinājumiem!

Lai Jums pietiek spēka, spara un jaunu ideju! Mēs lepojamies ar Jums!

Teksts, foto: Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne